Det kræver god forberedelse at modtage en flygtning på arbejdspladsen

Mange virksomheder vil gerne ansætte flygtninge på arbejdsmarkedet, men hvordan gør man, når medarbejderen har et andet sprog, en anden kultur og kender andre uskrevne regler?

Vores erfaring er, at det kan give udfordringer, når virksomheder skal tage imod medarbejdere, som ikke har erfaring fra danske arbejdspladser. De kender ikke forholdene på en dansk arbejdsplads, og måske taler den nye medarbejder heller ikke dansk.

Cabis eksperter kan hjælpe med at forberede modtagelsen af flygtninge på arbejdspladsen, så både den nye medarbejder og kollegaerne får en god start på samarbejdet. Vi kan også hjælpe med de ting, der kan opstå undervejs, når man har ansat en flygtning.

Det kan være en god idé at sætte fokus på de uskrevne regler og den kultur, der er på enhver arbejdsplads. For det er ofte i kultursammenstødet, at det går galt. Cabi tilbyder viden og rådgivning om, hvordan I stiller skarpt på netop jeres uskrevne regler, og giver jer redskaber til at åbne arbejdspladsen op for flygtninge og indvandrere.

Målrettet integration på arbejdspladsen

Vi kan også hjælpe med råd og sparring om den gode modtagelse, uddanne mentorer, eller vi kan lave et kursus, som passer til forholdene i netop jeres virksomhed. Kurset kan handle om, hvilke udfordringer der typisk opstår i mødet med nydanskere, og I får redskaber til at håndtere disse udfordringer.

Udbytte

Udbyttet og effekten opleves både på kort sigt, men også på den lidt længere bane:

  • Bredere rekrutteringsgrundlag
  • Virksomheden bliver klar til at tage imod flygtninge og indvandrere og måske til at beholde dem
  • Færre misforståelser.

Vil I vide mere om nydanskere og integration?

Læs mere om temaet på cabiweb.

Viden og baggrund

Nydanskere og integration

På mange arbejdspladser er mennesker, der er kommet til Danmark som flygtninge eller immigranter en værdsat del af medarbejderstaben. Desværre er der også en del, som har svært ved at få og fastholde et job. Men heldigvis er der mange løsninger, som kan hjælpe flere i job.

Læs om nydanskere og integration

Muligheder for tilretninger og tilvalg

Vi skræddersyr opgaveløsningen til netop jeres udfordringer og konkrete situation. Kontakt Anne for en nærmere dialog om jeres ønsker og behov.