Konsulentydelser til virksomheder

Vi rådgiver og løser konsulentopgaver for private og offentlige arbejdspladser med udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer.

Book vores konsulenter til et skræddersyet forløb, et oplæg med udgangspunkt i et specifikt fagligt område, workshops, kurser og kompetenceudvikling, procesfacilitering eller evaluering, analyse og kortlægning af årsager. Alt sammen med udgangspunkt i jeres virksomheds specifikke udfordringer.

Hent inspiration i eksemplerne herunder, hvor vi har hjulpet andre i mål med en konkret udfordring på arbejdspladsen med en skræddersyet løsning.

Sygefravær

Brug for hjælp til at løse udfordringer i forhold til fravær og trivsel på arbejdspladsen? Vi har mange sygemeldinger, hvor skal vi skal sætte ind først? Hvordan opnår vi godt samspil mellem ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hent inspiration i nedenstående forløb. Skal vi også skræddersy et forløb til jer?  

Hent faglig inspiration i vores tema om sygefravær

Skal vi skræddersy et forløb til jer?

Tag fat i udviklingschef Ella Petersen
på tlf. 5197 7845 eller ep@cabiweb.dk

Nydanskere og integration

Bliv klogere på kulturmødet med flygtninge i lige præcis jeres virksomhed og opnå bedre samarbejde. Hent inspiration i nedenstående forløb. Skal vi også skræddersy et forløb til jer?  

Hent faglig inspiration i vores tema om Nydanskere og integration

Socialt ansvar og CSR

Kan socialt engagement og god forretning gå hånd i hånd, når virksomheden fx tager udsatte ledige i praktik eller nedbringer sygefraværet? Svaret er JA. Gennem samarbejde med Cabis konsulenter kan din virksomhed skabe forandringer. Skal vi skræddersy et forøb til jer?

Hent faglig inspiration i vores tema om Socialt ansvar og CSR

Kom med på kursus

Vi tilbyder også en række åbne dagskurser, hvor temaet er fastsat på forhånd. På disse kurser vil du møde andre virksomheder, hvilket er en oplagt mulighed for at sparre med andre, der enten sidder med de samme udfordringer eller deler samme interesser. 

Se hele kursusoversigten her

- Cabi er meget professionelle til at lave en forventningsafstemning om, hvad udbyttet skal være. De gør det konkret, så det kan relateres til hverdagen. Lederne forstod pointerne og deltog på en god og konstruktiv måde i vores kompetenceudviklingsforløb omkring opfølgning på sygefravær - takket være Cabi.

HR-medarbejder, Aarhus Universitet

Referenceliste over virksomheder

Cabi har gennem de sidste par år løst konsulentopgaver inden for bl.a. sygefravær og trivsel i en lang række virksomheder landet over.

Se oversigten

Kontakt os for dialog og sparring

Kontakt os for en uforpligtende dialog om, hvordan Cabi kan hjælpe lige netop jeres arbejdsplads. Tag fat i Ella allerede i dag.