Få inputs til at hjælpe virksomheder med at rekruttere fra kanten

Behovet for småjobs og praktikforløb er stort. Samtidig mangler virksomhederne i nogle brancher arbejdskraft. Book Cabi til en workshop og bliv klædt på til at tænke strategisk rekruttering fra kanten og opgaver fremfor jobs.

På workshoppen hos jer lokalt for jobcentermedarbejdere og -ledere vil Cabi komme med eksempler på, hvordan I mere systematisk kan hjælpe virksomheder med at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet og dermed få flere borgere i praktik eller job. Omdrejningspunktet er at tænke i arbejdsopgaver frem for klassiske stillingsbetegnelser i virksomhedernes fremtidige rekruttering.

Udbytte for jer: Ny tankegang med redskaber

Cabi introducerer på workshoppen tankegangen bag strategisk rekruttering fra kanten og et redskab til, hvordan virksomhedernes arbejdsopgaver kan synliggøres og dokumenteres.

På workshoppen kommer vi også omkring udfordringerne og gevinsterne ved at gå i dialog med virksomheder om rekruttering fra kanten af arbejdsmarkedet. I vil desuden blive introduceret til, hvordan I kan bruge redskabet konkret i dialogen med virksomhederne.

Målgruppe

Jobkonsulenter, der fx arbejder med aktivitetsparate, jobparate, unge, flygtninge og indvandrere, sygedagpenge - eller fleksjobledige. Virksomhedskonsulenter, der har dialog med virksomheder.

Form og ramme

Workshoppen afholdes hos jer med op til 30 deltagere.

Prisramme: Oplæg og facilitering af to timers varighed: kr. 7.200,- inkl. moms + transport.

Vil I vide mere om rekruttering fra kanten?

Læs om Cabis projekt om rekruttering fra kanten:

Projekt

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

Udviklingsinitiativ, som gennem kompetenceudvikling og virksomhedssamarbejde, skal få flere udsatte borgere i job og samtidig afbøde virksomhedernes mangel på arbejdskraft.

Læs mere projektet

Vil I høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer?

Kontakt Ella eller Jesper.