Skab retning - Anvend principfokuseret evaluering
i samarbejde med Cabi og Ineva

Beskæftigelsesindsatsen er kompleks. Bag enhver indsats ligger et værdisæt, som medarbejderne forsøger at leve op til. Med principfokuseret evaluering kan vi formulere retningsgivende principper, der løbende evalueres på, så der sikres en fælles og tydelig retning i indsatsen.

Om principfokuseret evaluering

I principfokuseret evaluering formuleres der en række principper, der kan navigeres efter i indsatsen. Ved at formulere principper, kan der dels evalueres på om principperne følges, dels om de opleves som meningsfulde, dels om målene opfyldes.

Principfokuseret evaluering er udviklet af Michael Quinn Patton (Principles-Focused Evaluation - The GUIDE, 2017). Evalueringsformen er særligt anvendelig, når der skal navigeres i komplekse og dynamiske systemer. Det gælder fx i beskæftigelsesindsatsen, hvor årsagssammenhænge er komplekse, og man ikke kan antage at ”A fører til B”, da mange ting har indflydelse på, om man når godt i mål med indsatsen.

Om principper

Et princip er en grundlæggende norm, der ligger bag indsatsen. Princippet er toneangivende for holdning og adfærd i arbejdet med borgeren og baseres på normer, værdier, overbevisninger, erfaringer og viden. Principperne skal bidrage med retning, men ikke med direkte anvisninger. Principper giver mulighed for fleksibilitet, fx hvis konteksten ændres eller i forbindelse med forandringer. På den måde fungerer principper som en rummelig ramme med afstukne rammer og et tydeligt defineret mål.

Eksempler på principper for indsatser i beskæftigelsesindsatsen:

  • Tag altid udgangspunkt i borgernes ressourcer
  • Tag altid udgangspunkt i virksomhedernes rekrutteringsbehov
  • Skab kontinuerlige forløb med gode overgange mellem tilbud og job/uddannelse.

Om Cabi

Cabis mission er at fremme et arbejdsmarked med plads til flere. Cabi evaluerer bl.a. KLAR TIL START, Opgang 2, PÅ VEJ og Talentspejderne med det formål at afdække resultater og sikre videreudvikling og forankring af indsatsen. Cabis ekspertviden på beskæftigelsesområdet sikrer en kritisk evaluering, der indeholder konkrete og direkte anvendelige handlingsanvisninger til indsatserne. Læs mere om faglig funderet evaluering her

Om Ineva

Ineva er en konsulentvirksomhed med speciale i at gennemføre evalueringer, der bidrager med viden til udvikling. Hvert år gennemfører Ineva mange evalueringer både i det offentlige, i private virksomheder, for fonde og for foreninger. Inevas arbejde handler om at give svar på, hvad der virker for hvem, under hvilke omstændigheder. Læs mere om Ineva her

Samarbejdet mellem Ineva og Cabi

Ineva og Cabi har indgået et samarbejde, hvor Ineva har det metodiske og evalueringsfaglige ansvar og Cabi ansvaret for at sikre fagligheden i de principper, der arbejdes med lokalt og for de konklusioner og handlingsanvisninger, der udarbejdes i evalueringen.

Kontakt os for mere information

Cabi:

Ineva:

  • Indehaver og chefkonsulent Malene Skov Dinesen, msd@ineva.dk, tlf: 2883 9062
  • Evalueringskonsulent Christian Astrup, cga@ineva.dk, tlf: 3042 8699.

Cabi kan bl.a. løse projektevalueringer, analyser og kortlægninger, der kan integreres i forandringsprocesser i fx jobcentre. 

Eksempler på dette er:

  • Opgang 2 - Kreative unge i job eller uddannelse. Se mere her
  • "Klar til Start". Se mere her
  • PÅ VEJ. Se mere her
  • Talentspejderne. Se mere her

Vil I høre mere?

Kontakt Jesper eller Carl-EriC for dialog og sparring.