Sådan kan jobcentret styrke virksomhedssamarbejdet

Langt de fleste jobcentre samarbejder allerede med private og offentlige virksomheder. Flere kommuner har stadig noget at vinde ved at gå mere systematisk til værks fx med en strategi for området og ved målrettede indsatser som fx en opkvalificering af medarbejderes kendskab til arbejdsmarkedet.

Cabi tilbyder forløb, facilitering af processer og kurser målrettet udfordringen. Vi skræddersyer og tilpasser dermed de behov, der er i det jobcenter. Hør mere om fx

Facilitering af tværkommunalt samarbejde

Fokus på at alle involverede kommuner samarbejder målrettet for at opnå effekt med tværkommunalt service overfor virksomheder.

Kortlægning af procedurer

Fokus på styrker og svagheder i organisering og arbejdsgange giver mulighed for forbedringer.

Workshop og procesfacilitering

Fokus på at skabe grundlag for fælles adfærd og forståelse af centrale begreber. Det kan konkret være strategiworkshop for ledere og etablering og facilitering af Advisory Board.

Udvikling af servicekoncept

Fokus på at skabe systematik og retningslinjer med henblik på at professionalisere samarbejdet. En del kan fx være etablering af Advisory Board

Opkvalificering af opsøgende medarbejdere

Virksomhedssamarbejdet er en af jobcentrenes kerneopgaver, og for at lykkes med samarbejdet er det afgørende, at de opsøgende medarbejdere har de rette forudsætninger.

De skal kunne stille skarpt på virksomhedernes behov, virkelighed og udfordringer - og de opsøgende medarbejdere skal kunne samarbejde og koordinere. Styrk medarbejdernes viden om og forståelse af arbejdsmarkedet og deres evne til at servicere virksomheder.

Virksomhedsforståelse

Book Cabi til oplæg hos jer om virksomhedsforståelse

Udbyttet for jeres organisation gennem forløb med Cabi vil være:

  • større viden om arbejdsmarkedet og en bedre forståelse for grundvilkår ved private virksomheder
  • konkret inspiration til bredere og bedre forståelse for, hvilke opgavetyper der kan være behov for i virksomhederne
  • værktøjer til at styrke dialogen med virksomhederne
  • blik for egne aktuelle udfordringer i kontakten med virksomhederne.

Vil I høre mere?

Ring eller skriv til Ella Petersen uforpligtende på tlf. 5197 7845 eller ep@cabiweb.dk, hvis I vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Vi tilrettelægger et forløb eller en kursusdag efter jobcentrenes behov og veksler mellem oplæg, gruppearbejde, konkrete øvelser og egen refleksion. Typisk vil der være opfølgning efter fire uger.

Tema: Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Et tæt samarbejde mellem jobcenter og virksomhed gør en stor forskel.

Dyk ned i Cabis anbefalinger til det gode samarbejde og få ny viden og inspiration til dit arbejde.

Gå til temaet Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Kom med på kursus

Tilmeld dig et af vores åbne kurser, hvor du samtidig får mulighed for at udveksle erfaringer og lære af og med andre fagfæller.

Find det kursus, der passer dig. 

Download kataloget

Vil I vide mere?

Dyk ned i temaet "Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder":

Viden og baggrund

Samarbejde skaber resultater

Et tæt samarbejde mellem jobcenter, konsulenter og virksomheden gør en stor forskel. Dyk ned i Cabis anbefalinger til det gode samarbejde

Læs mere

Vil I høre mere?

Kontakt Ella Pedersen uforpligtende, hvis I vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer. Vi tilrettelægger et forløb eller en kursusdag efter jobcentrenes behov og veksler mellem oplæg, gruppearbejde, konkrete øvelser og egen refleksion. Typisk vil der være opfølgning efter fire uger.