Rådgivning om metoder og redskaber ved særlige målgrupper

Uanset, om målgruppen er nydanskere, unge eller borgere med handikap, vil Cabis konsulenter i rådgivningen have øje for, hvilke metoder og redskaber, der kan give effekt og skabe fremdrift i jeres arbejde. Borgerinddragelse og samskabelse er nye områder i beskæftigelsesindsatsen, som Cabis konsulenter også kan rådgive om.

Cabis ekspertteam kan rådgive og udvikle jeres indsats bredt set indenfor integrationsområdet. Det gælder fx temaer som:

  • Bliv klædt bedre på til sagsbehandlingen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
  • Forstå kulturmøder, dine egne forforståelser og lær at håndtere situationer, som kan blive tilspidsede.
  • Det professionelle partnerskab mellem jobcentre og virksomheder med bl.a. virksomhedsrettede forløb, afklaring af målgruppens realkompetencer og brug af mentorskab
  • Skærp sagsbehandlingen af ikke-vestlige borgere.

Unge

Cabi har med ekspert og seniorkonsulent Jesper Pedersen i spidsen gennem flere år samarbejdet med kommuner landet over om at udvikle ungeindsatsen, så den matcher lovens krav og skaber resultater for de unge.

Vi kan også hjælpe i din kommune bl.a. ved sammen med jer at finde svar og løsninger på disse spørgsmål:

  • Hvordan kan vi møde de unge, der søger uddannelseshjælp?
  • Hvordan sikrer vi kontinuitet fra valg til gennemførelse af uddannelse herunder håndtering af adgangsbegrænsninger?
  • Hvordan samler vi kræfterne i en koordineret indsats og tilpasser indsatsen til den enkelte?
  • Hvordan etablerer vi en indsats i et uddannelsesmiljø, dvs. væk fra jobcentret?

Handicap

Cabis konsulenter kan rådgive jer om, hvordan I opnår bedre resultater, både når det gælder borgere med fysisk og psykisk handikap. Kontakt ekspert Bente Nissen for en dialog om jeres aktuelle udfordringer.

Vil I vide mere?

Kontakt projektchef Anne Friis Johansen om jeres behov og få tilbud på en løsning, der matcher jeres jobcenter.