Ledelse er i højsædet for, at jobcentret når i mål

Beskæftigelsesområdet er under udvikling, og både lovgivning og kommunale rammer og krav præger arbejdet i landets jobcentre. Det kræver ledelse som med øje for strategien kan udvikle jobcentret og igangsætte handlinger for at nå i mål.

Herunder kan du få et indtryk af bredden i konkrete ledelsesaktiviteter, som Cabi kan hjælpe jer med for, at jeres strategi bliver til handling.

Strategiworkshop for ledere

Fælles retning og mål er et godt grundlag for at få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret. Cabi faciliterer jobcentre og beskæftigelsesforvaltninger til at finde fælles fodslag.

Det sker ved en ledelsesworkshop, hvor jeres udbytte bliver en strategi med mål for samarbejdet med virksomheder og en konkret handlingsplan. På workshoppen kigger vi på organisatoriske styrker og svagheder således, at hele den kommunale organisation understøtter, at samarbejdet med virksomhederne fungerer for at få reel effekt i jeres lokale beskæftigelsesindsats.

Etablering af Advisory Board

Flere kommuner har succes med brancheopdelte erhvervsklynger, såkaldte Advisory Boards, hvor grupper af virksomheder forpligter sig til at tage praktikanter ind og bistå hinanden i netværk. På den måde klæder kommunerne virksomhederne på til opgaven og får lettere ved hurtigt at tilbyde praktik til udsatte borgere.

Cabi kan udvikle og facilitere  en workshop, hvor kommunen får fastlagt behov, retning og mål for det virksomhedsrettede samarbejde. Samtidig bliver der anledning til at drøfte, hvordan et Advisory Board kan fungere, og hvilke krav dette stiller til kommunen. Dermed foreligger et udspil, når samarbejdet med virksomheder om Advisory Board skal etableres. 

Med udgangspunkt i behov og mål finder og motiverer Cabi virksomheder og virksomhedsrepræsentanter til at deltage i et Advisory Board. Derefter implementeres Advisory Boardet, og der vil være en løbende opfølgning for at sikre den fortsatte udvikling. "Speeddating" vil være en del af processen, som sikrer kontakten mellem virksomheder og jobcentret. Det er en god mulighed for at øge det gensidige kendskab mellem de to parter og skabe de bedst mulige rammer for gode praktikforløb.

Facilitering af møder mellem jobcenter og virksomheder

Cabi kan facilitere andre former for møder mellem virksomheder og jobcentret, så det giver værdi for begge parter. HR Business Partner fra LOGSTOR A/S deltog i et temamøde og siger:

- Et rigtig givtigt arrangement, hvor HR fik mulighed for at møde jobcentret og kommuner og samtidig får en dialog i gang og forståelse for hinandens arbejde vedrørende håndtering af sygemeldte medarbejdere. Det fik mig til at indse, at vi ikke er imod hinanden, men at vi er i samme båd og begge sidder med samme agenda: at få den sygemeldte medarbejder hurtigt tilbage i arbejde.

HR Business Partner, LOGSTOR A/S

Vil du vide mere?

Dyk ned i temaet "Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder":

Viden og baggrund

Samarbejde skaber resultater

Et tæt samarbejde mellem jobcenter, konsulenter og virksomheden gør en stor forskel. Dyk ned i Cabis anbefalinger til det gode samarbejde

Læs mere

Kontakt Cabi for en uforpligtende dialog om, hvad der skal til.

Kontakt Ella allerede i dag.