Interne kurser og kompetenceudvikling for jobcentre

Cabi tilbyder interne kurser, som løfter kompetencerne og understøtter den beskæftigelsesfaglige indsats i landets jobcentre og kommuner. Vores konsulenter står klar til at rådgive, udvikle og facilitere kurser hos jer, som hjælper jer med at skabe bedre arbejde til flere.

Internt dagskursus hos jer: Tværfaglig organisering

Lovgivningen stiller flere steder krav om tværfagligt samarbejde i den kommunale indsats. Får I nok ud af samarbejdet? Og hvad kræver det egentlig af de organisatoriske rammer, når indsatserne skal spille sammen og understøtte hinanden i tværfaglige og koordinerede forløb?

Tværfagligt og koordineret samarbejde er den røde tråd, der kan samle kommunens indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det kræver, at lederne i kommunens forskellige afdelinger i fællesskab tager tråden op og sikrer rammerne for, at de frontmedarbejdere, som møder borgerne i hverdagen, er klar til at gribe udfordringerne. Lykkes det, kan alle parter se frem til en sagsbehandling med bedre resultater for borgeren, en stærkere intern organisation - og på sigt en mindre belastet kommunekasse.

Underviser på kurset er Bente Nissen.

Kursusindhold

På denne kursusdag arbejder vi med:

 • Kommunale fordele ved det tværfaglige samarbejde.
 • Organisatoriske rammer og fælles forståelse af bidrag til den samlede opgaveløsning.
 • Ledelsens opgaver og ansvar i det tværfaglige samarbejde.
 • Hvordan styrker vi som ledere det tværfaglige samarbejde?
 • Plan for den videre proces.

Kurset henvender sig til ledere og nøglepersoner på tværs af kommunens afdelinger.

Udbytte

Efter kurset har I som ledere og nøglepersoner større indsigt og en fælles forståelse for, hvordan I som kommunens ledere kan understøtte det tværfaglige samarbejde.

I vil have udarbejdet et konkret afsæt for at optimere rammerne for et velfungerende, tværfagligt samarbejde for både medarbejdere, borgere og kommunekassen.

Internt tre-dags kursus hos jer: Jobafklaringsforløb med mening

På dette tre-dags kursus arbejder vi grundigt med nye værktøjer til at forstå borgerens parathed i jobafklaringsforløb, og hvordan man som fagperson bedst bidrager til at skabe meningsfulde forløb, som bidrager til borgerens udvikling.

At lave gode jobafklaringsforløb kræver meget af sagsbehandlerne, herunder fokus på metoder, progression samt overblik og brug af centrale værktøjer. Sagsbehandlernes forståelse af jobafklaringsforløbet er helt afgørende, når der skal skabes godt indhold sammen med - og for - borgerne. Det skaber de bedste resultater både på den korte og på den lange bane.

Med dette kursus skaber I både et individuelt og et fælles afsæt for at skabe meningsfulde jobafklaringsforløb. I får nye redskaber og metoder til arbejdet, og vi arbejder med et tydeligt fokus på implementering i jeres lokale kontekst

Underviser på kurset er Annette Juul Jensen.

Kursusindhold

På denne kursusdag gennemgår vi:

 • Screeningsmetode til funktionsniveau
 • Afdækning af parathedsstadium (herunder self efficacy)
 • Progression i forhold til tilbagevenden til arbejde
 • Hjælperrollen som proceskonsulent
 • Timing og dosering af indsats
 • Samtaleteknik
 • Bevidst brug af motivationsstrategier Kurset afholdes hos jer og veksler mellem undervisning, procesfacilitering, øvelse og refleksion.

Udbytte

Efter kurset vil du have:

 • Redskaber og fornyet inspiration til at arbejde mere progressivt i jobafklaringsforløbene.
 • Viden om, hvordan du skaber meningsfuldt indhold for og med borgeren.

Vil I høre mere?

Kontakt Annette eller Bente for dialog og pris.