Hjælp til at komme i gang med den tværfaglige teamorganisering i jobcentrene

Når det skal lykkes at få de mest udsatte borgere i arbejde, viser erfaringerne fra blandt andet JobFirst, at den interne organisering i jobcentrene har stor betydning for, at det lykkes. Det er helt centralt med fokus på en agil samarbejdskæde, arbejdsgange og færrest mulige skift af sagsbehandlere omkring borgeren.

Ønsker jeres kommune at få inspiration eller hjælp til implementeringen af en tværfaglig teamorganisering i beskæftigelsesindsatsen omkring borgere fra kanten af arbejdsmarkedet? Så står vores seniorkonsulent Trine Thomsen klar til at tage jer skridtet videre.

Indhold

I kan få brugbar inspiration og konkret viden omkring:

  • hvorfor en tværfaglig og agil teamorganisering er vigtig for, at lykkes med indsatsen
  • centrale tilgange, overvejelser og principper for en agil organisering og samarbejdskæde
  • hvad kræver samarbejdsformen og tilgangen af ledere og medarbejdere
  • udfordringer og overvejelser ved etablering og implementering af en tværfaglig teamorganisering.

Målgruppe

  • Ledere og medarbejdere, der arbejder med borgere på kanten af arbejdsmarkedet i jobcentrene.

- Underviser havde egen erfaringer med fra praksis, og det gjorde det enormt inspirerende og gav os mulighed for at reflekterer over, hvordan vi fremadrettet selv vil arbejde med tværfaglig teamorganisering hos os. Det har efterfølgende skabt en nysgerrighed blandt medarbejderne ift., hvordan vi i vores organisation kan komme videre med den tværfaglige teamorganisering, og det var lige præcist dette, vi gerne ville med temadagen.

Jobcenter Sønderborg

Vil I høre mere?

Kontakt Trine for dialog og sparring.