Fasthold og få flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser i job

Flere borgere med psykisk funktionsnedsættelse kan blive fastholdt i job eller komme ind på arbejdsmarkedet gennem konkret anvendelse af de handicapkompenserende ordninger. Det er erfaringen fra projektet "Kompensation til flere". Nu kan din kommune få kompetencer på området gennem kursusforløb.

Vi kender de handicapkompenserende ordninger - men er mest vant til at bruge dem, når det gælder fysiske handicap og til fastholdelse. Der er et stort potentiale for flere i job ved at skærpe fokus på psykiske funktionsnedsættelser og inklusion.

Brug af handicapkompenserende ordninger virker

Ved hjælp af kompensation kan flere borgere med en psykisk funktionsnedsættelse blive en del af arbejdsmarkedet viser erfaringer fra kommuner, hvor man gennem styrket anvendelse af de handicapkompenserende ordninger har skabt målbare resultater. Erfaringen viser, at flere kommer i job.

Hvad er psykisk funktionsnedsættelser?

Psykisk funktionsnedsættelse kan opstå som følge af fx alvorlig stress, depression, ulykke, angst eller psykiske lidelser.

Borgere kan opleve kognitive vanskeligheder som problemer med overblik, hukommelse eller koncentration.

Konkrete ordninger, der kan tages i brug
Investeringen betaler sig
 • 50% refusion på personlig assistance. De sidste 50% kommer retur i bloktilskud efter to år.
 • Flere borgere, bl.a. fra kontakthjælp, kommer fra ledighed i job.
 • Flere borgere fastholdes i job.

Styrk jeres kompetencer

Cabi udbyder et tremoduls kursusforløb målrettet op til 25 deltagere fra flere afdelinger i jobcenter og kommune. Kursusforløbet inkluderer også et etableringsmøde og en handleplansworkshop for ledergruppen i jobcentret.

Udbytte for jeres kommune

 • Deltagerne bliver fortrolige med ordningerne, som kan give holdbare jobløsninger
 • I opnår viden om brug af ordninger både til fastholdelse og til inklusion
 • I styrker jeres virksomhedsrettede indsats ift. fastholdelse og inklusion af medarbejdere i virksomheder.

Deltagere

Deltagerkredsen sammensættes fra mindst tre afdelinger fra jobcentret. De kan komme bredt fra jobcentrets afdelinger som fx kontanthjælp, sygedagpenge, ungeafdeling, fleksjob eller forsikrede ledige, samt et par relevante medarbejdere fra social- og psykiatri.

Ved at have medarbejdere med fra flere afdelinger får I udbytte af at bruge ordningerne tidligt og bredt. Ledelsesrepræsentanter skal deltage i etableringsmøde og i handleplansworkshop.

Etableringsmøde og handleplansworkshop i jeres kommune

Forud for kursusstart afholdes et etableringsmøde med relevante afdelingsledere og handicapnøglepersoner. Efter kursusforløbet afholdes handleplansworkshop med samme deltagerkreds med henblik på at afdække, hvordan fokus fastholdes fremadrettet.

- Det har været en øjenåbner i forhold til, hvor vi bruger ordningerne. Vi spotter flere muligheder. Medarbejderne er blevet mere nysgerrige og tænker mulighederne mere ind. Der er efterfølgende kommet langt flere henvendelser til vores handicapnøgleperson med henblik på brug af ordningerne.

Kontorchef i Jobcenter Esbjerg

Tre undervisningsmoduler: Viden og omsætning til praksis

Praksisnær viden om ordninger og hjælpemidler samt arbejde med konkrete cases er en optimal måde at få nyt stof ind under huden på. Undervisningen er derfor en blanding af viden om psykiske funktionsnedsættelser, involvering af jeres egne cases og erfaringer samt gennemgang af hvad ordningerne indeholder.

Alt udmøntes i jeres egen handleplan, som sikrer, at kompetencerne og fokus fastholdes, og at I efterfølgende kan høste af investeringen.

Kursusmodulerne indeholder:

Modul 1

 • Om psykiske funktionsnedsættelser og handicapkompenserende ordninger i dybden
 • Udfordringer og ”de blinde pletter”.

Modul 2

 • Erfaringer og udfordringer ved at spotte muligheder for at anvende de kompenserende ordninger
 • Ordninger i praksis og information om hjælpemidler
 • Casearbejde.

Modul 3

 • Samarbejdet med virksomhederne
 • Casearbejde
 • Opsamling til handleplan.

Pris for kursusforløb

I får et kursusforløb med tre moduler med op til 25 deltagere, etableringsmøde og en handleplansworkshop.

Kursusmodulerne er på hver 3,5 timer og afholdes hos jer med to konsulenter som undervisere og med 3-4 uger mellem modulerne.

Samlet pris kr. 150.000 inkl. transport.

Vil I vide mere om "Kompensation til flere"?

Læs mere om projektet:

Projekt

Kompensation til flere

Tværfaglig kompetenceudvikling og vidensdeling, aktionslæring og øget fokus på kompenserende ordninger hos professionelle aktører skal bane vejen for, at flere med psykiske vanskeligheder kommer i arbejde. Det er formålet med projekt "Kompensation til flere".

Læs mere projektet

Vil I vide mere om nedsat arbejdsevne?

Dyk ned i temaet:

Viden og baggrund

I job med nedsat arbejdsevne

Få overblik over og indblik i metoder og værktøjer, der virker i indsatsen for at fastholde og få flere med nedsat arbejdsevne i job.

Læs mere

Vil I høre mere?

Kontakt os for dialog om et kursusforløb.