Få sat udfordringerne med kulturmødet på dagsordenen

Traditionelle tilbud og metoder fejler ofte i beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere, fordi betydningen af kulturforskelle ikke er tænkt ind.

Cabis eksperter inden for kulturmødet og dets mange udfordringer kan med rådgivning, workshops og undervisning sikre, at emnet og løsninger kommer på dagsordenen i din kommune. Medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen får redskaber og metoder til at effektivisere arbejdet med flygtninge og indvandrere.

Udbyttet for jer

Deltagerne i fx undervisningsforløb får viden om:

  • kultur - hvad er det?
  • udfordringer i arbejdet med flygtninge og indvandrere
  • kulturmødets logikker
  • ekskluderende kulturmøder på beskæftigelsesområdet
  • redskaber og værktøjer.

Tænk kulturforskelle ind i indsatsen og opnå

  • bedre kommunikation mellem borger og sagsbehandler
  • færre misforståelser
  • bedre forståelse hos borgeren i forhold til egen rolle, ansvar og muligheder, herunder sygdomsforståelse
  • bedre fremmøde til møder og aktiveringstilbud
  • øget forståelse for og deltagelse i rehabiliterings- og behandlingstilbud.

Få viden gennem VirksomhedsnetværkCabi

Med et gratis medlemskab af landets største CSR-netværk får du bl.a. adgang til spændende arrangementer med temaer om virksomhedens sociale ansvar. Læs mere om VirksomhedsnetværkCabi her

- Jobcenter Odder har i samarbejde med Cabi arrangeret en temaeftermiddag om kulturforståelse og lidt om familiemønstre. Vi fik et meget relevant oplæg, og ikke mindst konkrete og let anvendelige redskaber, vi straks kan tage i anvendelse.

Teamleder for bl.a. integration i Jobcenter Odder.
Hvorfor kulturfokus?

Traditionelle tilbud og metoder fejler ofte i beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere, fordi betydningen af kulturforskelle ikke er tænkt ind.

Med dette kursus styrker medarbejderne deres egen forståelse og håndtering af kulturforskelle i mødet med fremmede kulturer.

Udfordringer er kendte

I kender det sikkert: Borgerne udebliver fra møder og behandlinger, har ikke tillid til systemet og føler sig udsat for racisme. Kommunikationen er præget af frustration hos begge parter og er ikke konstruktiv.

Vil I være med til at ændre det?

Medarbejderne har brug for specifikke kompetencer til at håndtere kulturmøder og til at have blik for egne forforståelser for at skabe progression i sagsforløbet.

Effekten af et kulturelt fokus

Medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen får redskaber og metoder til at effektivisere arbejdet med flygtninge og indvandrere.

Vil I vide mere om nydanskere og integration?

Dyk ned i temaet.

Viden og baggrund

Nydanskere og integration

På mange arbejdspladser er mennesker, der er kommet til Danmark som flygtninge eller immigranter en værdsat del af medarbejderstaben. Desværre er der også en del, som har svært ved at få og fastholde et job. Men heldigvis er der mange løsninger, som kan hjælpe flere i job.

Læs om nydanskere og integration

Mulighed for tilretninger og tilvalg

Vi skræddersyr opgaveløsningen til netop jeres udfordringer og konkrete situation. Kontakt Anne for en nærmere dialog om jeres ønsker og behov.