Få en faglig funderet evaluering

Cabi har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder i analyser og evalueringer, som skal bruges aktivt i udviklingen af indsatser på beskæftigelsesområdet. Vores viden om området medvirker til, at evalueringer peger fremad med konstruktive konklusioner.

Fakta til forandring i kommuner

Cabi kan bl.a. løse projektevalueringer, analyser og kortlægninger, der kan integreres i forandringsprocesser i fx jobcentre. 

Eksempler på dette er:

Cabi har en meget stor viden på området og har styrken og muligheden for at formidle relevant viden fra evaluering direkte til målgruppen efterfølgende. Vi arbejder med såvel kvalitative som kvantitative analysemetoder. Gennem kortlægninger og analyser får du mere konkrete facts på bordet. Du kan dermed stille skarpt på årsagerne, mulighederne og vilkårene for udvikling af særlige indsatser på beskæftigelsesområdet.

Handlingsanvisninger

Vores analyser og evalueringer kommer ofte med handlingsanvisninger, som direkte kan anvendes til justering og implementering af indsatsen. Ofte bliver målgruppen, medarbejdere, samarbejdspartnere og ledelsen inddraget i analyse- og evalueringsprocesserne, hvilket muliggør forandringsprocesserne og gør dem mere smidige.

Cabis konsulent har været en fantastisk sparringspartner i forløbet. Han har kunnet stille de kringlede spørgsmål, og han har sikret, at fokus på projektets formål kontinuerligt var tydeligt. Konsulentens kendskab til "dynamikkerne" i en kommunal forvaltning har betydet, at han lynhurtigt har kunnet spore sig ind på, hvor "elefanten i rummet" befandt sig. Der er udarbejdet to virkeligt detaljerede og fine rapporter - begge med højt fagligt niveau. Samtidigt er resultaterne formidlet på en letforståelig måde. Jeg vil til enhver tid forsvare brugen af Cabis konsulenter som evaluator og sparringspartner.

Specialkonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune

- Cabi er meget vidende omkring det område, de arbejder med og har en landsdækkende kompetence og grundviden, som er meget større end andres på beskæftigelsesområdet. De kan spotte det unikke ved vores projekt og gennemskue kompleksiteten. Det har en anden respekt, at det er Cabi, der evaluerer. De kender den kontekst, vi arbejder i. Det giver en brugbar evaluering, vi kan anvende videre i projektet.

Projektleder og virksomhedskonsulent, KLAP

Vil I høre mere?

Kontakt Jesper eller Carl Eric og hør mere om, hvordan Cabi kan gøre en forskel med en evaluering af jeres indsats.