Stærkt virksomhedsfokus giver resultater for jeres unge

– kompetenceudvikling og processtøtte til jeres ungeindsats

Mistrivslen præger mange unge og påvirker sikkert også jeres arbejde med unge uden job eller uddannelse. Mange forskellige fagligheder spiller sammen, når det skal lykkes at få alle unge videre i livet – og det er ikke altid let.

For at sætte jeres fagligheder, den nyeste viden og et stærkt virksomhedsfokus bedst i spil tilbyder vi at skræddersy en kompetenceudviklingsdag, som står på viden fra Cabis arbejde i en lang række projekter og evalueringer, hvor den kommunale ungeindsats er involveret.

I afdelingen Unges Uddannelse og Job, Jobcenter Favrskov, ønskede vi faglige input og viden knyttet op på ungemålgruppen i forbindelse med en medarbejderdag. Vi tog derfor kontakt til Cabi. Cabi faciliterede dagen og leverede faglige oplæg/input, som blev oplevet yderst relevante for alle i den samlede medarbejdergruppe bestående af uddannelsesvejledere, jobkonsulenter og jobcentersags-behandlere. Det førte til interessante fælles refleksioner, nysgerrighed på hinandens faglige perspektiver og en dag med god energi.

Leder af Unges Uddannelse og Job, Favrskov Kommune, Lene Thøgersen

Vil I videre med ungeindsatsen?

Målet med en kompetenceudviklingsdag hos jer er at styrke jeres faglighed og sammenhold i ungeindsatsen. Vi tilpasser oplæg og proces til jeres behov, så I får mest værdi, både på medarbejder- og organisationsniveau. En dag kan målrettes til den kommunale ungeindsats, til FGU- og STU-institutioner samt andre organisationer, som har udsatte unge som målgruppe.

Jeres udbytte fra en kompetenceudviklingsdag med Cabi

I bliver præsenteret for forskellige tilgange til, hvordan I kan møde de unge og tilrettelægge resultatgivende forløb, hvor virksomhederne spiller en central rolle.

Dagen hos jer tilrettelægges med involverende processer, hvor fokus er på, hvordan I kan omsætte inspiration til handling og arbejdsgange. Der kan veksles mellem vidensoplæg, gruppesessioner, hvor deltagere involveres, og Walk'n'talk.

Temaerne i oplæggene og de efterfølgende drøftelser kan fx være:

  • Hvordan kan vi arbejde med psykisk sårbare unge og unge med kognitive funktionsnedsættelser – også sammen med virksomhederne?
  • Hvordan kan vi understøtte virksomhedernes arbejde med de unge? Og hvad kan der være brug for på tværs af fagligheder i jeres organisation og fx på tværs af afdelinger i kommunen?
  • Hvordan sikrer vi god modtagelse i virksomhederne?

Ovenstående er eksempler.

Praktisk:

Vi designer altid først den konkrete kompetenceudviklingsdag efter en dialog med jer om jeres behov og situation. At samle en afdeling eller et team sammen kan fx handle om kompetencer, fælles tilgang og arbejdsgange, men også om ny eller opdatering af jeres strategi for ungeområdet.

Cabi inddrager aktuel viden fra forskning, praksis og vores evalueringer på ungeområdet af forskellige projekter, kommunale ungeindsatser, STU og FGU.

Undervisere og facilitatorer:

Trine Thomsen eller Jesper Rahbæk Pedersen, seniorkonsulenter i Cabi.

Ønsker du at høre mere eller booke kurset til din afdeling?

Faglig Go' Morgen med Cabi

En virtuel time fyldt med viden og værktøjer til dig, der arbejder i den kommunale beskæftigelsesindsats. Se temaer og datoer for webinarene her

Læs mere

Kompetenceudvikling og kurser til kommuner

Få et fagligt forspring! Kom hjem med konkret viden og værktøjer, som styrker din faglige profil og kan omsættes direkte i dit arbejde. Se listen over vores kurser her.

Læs mere