Stærkt virksomhedsfokus giver resultater for de unge

– kompetenceudvikling og processtøtte til den kommunale ungeindsats

Mistrivslen er stigende blandt de unge, og det præger ganske sikkert også jeres arbejde i ungeindsatsen. Typisk spiller mange forskellige fagligheder sammen, når det skal lykkes at få alle unge videre i livet – og det er ikke altid let.

Fra en lang række projekter og evalueringer, hvor den kommunale ungeindsats er involveret, ved vi, at et godt fagligt sammenhold kombineret med et stærkt virksomhedsfokus giver resultater.

I Cabi kender vi alle de gode erfaringer med, at medarbejderne drøfter de forskellige metoder og tilgange til indsatsen. I opnår bedre resultater med viden om de forskellige fagligheders styrker og bevidsthed om, hvilke roller man hver især har i dialogen med de unge, med virksomheder og med andre kolleger i ungeindsatsen.

Vil I videre med den kommunale ungeindsats?

Målet med en kompetenceudviklingsdag hos jer, er at styrke jeres faglighed og sammenhold i ungeindsatsen. Vi tilpasser oplæg og proces til jeres behov, så I får mest værdi, både på medarbejder- og organisationsniveau.

Det kan I få ud af en udviklingsdag sammen med Cabi

I bliver præsenteret for forskellige tilgange til, hvordan I kan møde de unge og tilrettelægge resultatgivende forløb, hvor virksomhederne spiller en central rolle.

Dagen hos jer tilrettelægges med involverende processer, hvor fokus er på, hvordan I kan omsætte inspiration til handling og arbejdsgange. Der kan veksles mellem vidensoplæg, gruppesessioner, hvor deltagere involveres og Walk'n'talk.

Temaerne i oplæggene og de efterfølgende drøftelser kan fx være:

  • Hvordan kan vi arbejde med psykisk sårbare unge og unge med kognitive funktionsnedsættelser – også sammen med virksomhederne?
  • Hvordan kan vi understøtte virksomhedernes arbejde med de unge? Og hvad kan der være brug for på tværs af fagligheder i afdelingen og på tværs af afdelinger i kommunen?
  • Hvordan sikrer vi god modtagelse i virksomhederne?

Ovenstående er eksempler.

Praktisk:

Vi designer altid først den konkrete kursusdag efter en dialog med jer om jeres behov og situation. At samle en afdeling eller et team sammen kan fx handle om kompetencer, fælles tilgang og arbejdsgange, men også om ny eller opdatering af jeres strategi for unge området.

Cabi inddrager aktuel viden fra forskning, praksis og vores evalueringer på ungeområdet af forskellige projekter, kommunale ungeindsatser, STU og FGU.

Undervisere:

Trine Thomsen eller Jesper Rahbæk Pedersen, seniorkonsulenter i Cabi.

I afdelingen Unges Uddannelse og Job, Jobcenter Favrskov, ønskede vi faglige input og viden knyttet op på ungemålgruppen i forbindelse med en medarbejderdag. Vi tog derfor kontakt til Cabi. Cabi faciliterede dagen og leverede faglige oplæg/input, som blev oplevet yderst relevante for alle i den samlede medarbejdergruppe bestående af uddannelsesvejledere, jobkonsulenter og jobcentersags-behandlere. Det førte til interessante fælles refleksioner, nysgerrighed på hinandens faglige perspektiver og en dag med god energi.

Leder af Unges Uddannelse og Job, Favrskov Kommune, Lene Thøgersen

Ønsker du at høre mere eller booke kurset til din afdeling

Faglig Go' Morgen med Cabi

En virtuel time fyldt med viden og værktøjer til dig, der arbejder i den kommunale beskæftigelsesindsats. Se temaer og datoer for webinarene her

Læs mere

Kompetenceudvikling og kurser til kommuner

Få et fagligt forspring! Kom hjem med konkret viden og værktøjer, som styrker din faglige profil og kan omsættes direkte i dit arbejde. Se listen over vores kurser her.

Læs mere