Få flere i (små)job via de handicapkompenserende ordninger

ONLINE KURSUS 

Bliv bedre til at spotte, at en borger har en kognitiv funktionsnedsættelse og lær at anvende de handicapkompenserende ordninger.

Landets jobcentre arbejder lige nu på højtryk for at sikre, at de mest udsatte kommer i småjob. Det er en stor opgave, da det ofte er mennesker, der slås med andre problemer end ledighed. Flere af dem har eksempelvis kognitive funktionsnedsættelser, der kan være opstået som følge af alvorlig fysisk sygdom, stress eller psykisk sårbarhed, og nu gør det vanskeligere at komme i job.

Kurset sætter fokus på, hvordan I som medarbejdere i jobcentret spotter, at en borger har en kognitiv funktionsnedsættelse. I får samtidig viden om, hvordan I kan anvende de handicapkompenserende ordninger til borgeren, så han eller hun kommer i job i få eller flere timer.

Cabi har gennemført flere udviklingsforløb i jobcentre med opkvalificering af medarbejdere. Den erfaring har vi kogt ned til 3,5 timers online inspiration for en gruppe medarbejdere i et jobcenter.

På 3,5 timer kommer I omkring:

  • Målgruppen for de handicapkompenserende ordninger
  • Kognitive funktionsnedsættelser
  • Hvordan man spotter kognitive udfordringer
  • Værktøjskassen – hvilke ordninger man kan bringe i spil
  • Eksempler og bud på, hvordan de kan bruges i nogle af jeres sager
  • Cases fra andre kommuner.

Målgruppen for de handicapkompenserende ordninger er meget bredere, end du måske er opmærksom på. Ordningerne kan både være relevante for dem, der har en kendt funktionsnedsættelse, og for dem, hvor du skal lede lidt mere for at identificere, at der er tale om en funktionsnedsættelse. Det kan fx være ledige, der har fået kognitive udfordringer som følge af en fysisk sygdom eller som følge efter fx misbrug, langvarig stress, psykiske lidelser eller en opmærksomhedsforstyrrelse.

Vi ved af erfaring, at der både blandt aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb findes en del personer, der har netop denne type udfordringer og kan hjælpes i job gennem de handicapkompenserende ordninger.

På kurset zoomer vi ind på, hvad kognitive funktionsnedsættelser egentlig er for en størrelse, og hvordan du får øje på, at funktionsnedsættelsen er en af barriererne for borgerens vej ind på arbejdsmarkedet.

"4 ud af 5 kursister anbefaler vores kurser til andre"

Praktisk:

Kurset er for sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i jobcentre. Det udbydes digitalt og vi vælger i fællesskab, hvilken platform der skal anvendes. Der kan deltage op til 40 personer, og det anbefales især til medarbejdere, der arbejder med aktivitetsparate borgere over og under 30 år. Men det vil også være interessant for medarbejdere fra andre afdelinger. Jobcentrets handicapnøglepersoner bør deltage, da de i det daglige er en vigtig samarbejdspartner, når der bevilliges handicapkompenserende ordninger.

Pris:

20.000,- kr. ekskl. moms

Undervisere:

Anne Brændbyge, Anette Hansen, Bente Nissen og Carsten Lunden, seniorkonsulenter i Cabi.

 

Ønsker du at høre mere eller booke kurset til din afdeling

Faglig Go' Morgen med Cabi

En virtuel time fyldt med viden og værktøjer til dig, der arbejder i den kommunale beskæftigelsesindsats. Se temaer og datoer for webinarene her

Læs mere

Kompetenceudvikling og kurser til kommuner

Få et fagligt forspring! Kom hjem med konkret viden og værktøjer, som styrker din faglige profil og kan omsættes direkte i dit arbejde. Se listen over vores kurser her.

Læs mere