Om netværket

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største virksomhedsnetværk for og med virksomheder, der ønsker at arbejde med socialt ansvar.

VirksomhedsnetværkCabi har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar. Vi vil i et tæt samspil med virksomhederne arbejde for at styrke indsatserne for at flest muligt, på trods af begrænsninger eller udfordringer, kan opnå eller fastholde deres plads på det danske arbejdsmarked.

Fokusområder i netværket

Vores fokusområder er:  fastholdelse, forebyggelse og indslusning på virksomhederne. Et medlemskab af VirksomhedsnetværkCabi er gratis. Det samme gælder for langt størstedelen af vores arrangementer og initiativer.

Værdien i et medlemskab for dig er

  • at deltagelsen i vores virksomhedsnetværk med flere end 6000 medlemmer giver synlighed omkring dig og din virksomheds fokus på social ansvarlighed
  • at både du og dine lederkolleger, der står for at styrke og udvikle det sociale ansvar, får tilbudt viden og inspiration på medlemsarrangementer og i netværksgrupper – uden omkostninger!
  • at du blive tilbudt relevant og anvendelsesorienteret kompetenceudvikling indenfor temaer omkring forebyggelse og fastholdelse til særlig medlemspris
  • at aktiv deltagelse i et business til business netværk giver mulighed for at skabe relationer på tværs af brancher og virksomheder
  • direkte vej til omkostningsfri rådgivning og viden om det rummelige arbejdsmarked
  • at VirksomhedsnetværkCabis aktiviteter er spredt ud over hele Danmark, så alle kan komme til noget i deres nærområde og dermed skabe lokale relationer

Aktiviteter i netværket

Netværkets formål er at motivere og inspirere virksomheder i arbejdet med socialt ansvar. Det gør vi gennem gratis arrangementer og regionale netværksgrupper.

Udover de gratis aktiviteter vil vi løbende tilbyde dig - som medlem - kompetencedage, eksempelvis i ”Lederens håndtering af den svære samtale” til særlig medlemspris.

Udgangspunktet for netværkets aktiviteter er virksomhedernes konkrete erfaringer og udfordringer.

Her finder du os

VirksomhedsnetværkCabi arbejder lokalt i de fem regioner: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark/Fyn, Sjælland og Hovedstaden/Bornholm. Vi har kontorer i både Aarhus og København.

Du er velkommen til at kontakte VirksomhedsnetværkCabi med spørgsmål, forslag, samarbejdsønsker og så videre. Har du generelle spørgsmål til VirksomhedsnetværkCabi, kan du kontakte netværksansvarlig Ella Petersen.

Netværket er støttet af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering via satspuljemidler og kan derfor tilbyde mange aktiviteter, inklusiv medlemskab, gratis.

Bliv gratis medlem her