Netværk Sjælland

Netværk Sjælland er et netværk af virksomhedsledere og personaleansvarlige, der ønsker at arbejde med social ansvarlighed. Netværket tilbyder gratis arrangementer og erfagrupper inden for emnerne fastholdelse, forebyggelse og indslusning.

Udover de gratis aktiviteter inviterer netværket løbende til kompetencegivende kursusdage til særlig medlemspris - eksempelvis i ”Lederens håndtering af den svære samtale”.

Sparringsgruppe Sjælland

Hvert lokalt netværk har en sparringsgruppe, der er med til at sikre lokal forankring og virksomhedsperspektiv i de tematikker, der tages op på arrangementerne.

Vil du deltage i en sparringsgruppe på Sjælland, så send en mail til Ida Mosberg Christoffersen