Virksomhedsservice: værktøjer

Skærp jobcentrets profil som virksomhedernes servicepartner med værktøjerne på denne side. Alle er de et skridt på vejen mod bedre virksomhedsservice.

God virksomhedsservice er en hjørnesten i jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Her får I som jobcenter inspiration til, hvordan I konkret griber arbejdet an med udviklingen og leveringen af serviceydelser inden for de tre servicespor introduceret i Beskæftigelsesreformen:

 • Rekrutteringsservice
 • Fastholdelsesservice
 • Opkvalificeringsservice.

Værktøjer til god virksomhedsservice

Værktøjerne er hver især bud på, hvad god virksomhedsservice er, og hvad jobcentrene konkret kan tilbyde virksomhederne inden for servicesporene.

Nogle af værktøjerne kan omsættes af virksomhedskonsulenterne direkte i samarbejdet med virksomhederne. Andre værktøjer indeholder elementer af strategisk og ledelsesmæssig prioritering.

Klik på link for at komme til et værktøj:

 1. Overblik over mulighederne - Jobcentrets servicekatalog
 2. En indgang - hotline til jobcentret
 3. En kontaktperson - den nære relation til virksomheden
 4. Digitale selvbetjeningsløsninger - hjælp til selvhjælp
 5. Jobcentret som rekrutteringspartner
 6. Branchespecifik jobbørs
 7. Offensiv fastholdelsesservice
 8. Mentor i virksomheden - systematisk socialt ansvar
 9. Partnerskabsaftale med virksomheder

 

1. Overblik over mulighederne - Jobcentrets servicekatalog

Skab overblik - virksomhedsservice

Værktøjet illustrerer, hvordan I kan gribe arbejdet an med at skabe et katalog, der med udgangspunkt i virksomhedernes virkelighed, gør det tydeligt, hvad de kan få hjælp til i netop jeres jobcenter. Download pdf af værktøjet "Skab overblik"  

Læs mere om værktøjet og find flere eksempler
Skab overblik over mulighederne i jobcentret

Til top

2. En indgang - hotline til jobcentret

Hotline - virksomhedsservice

I værktøjet kan du læse om specifikationskrav til en hotline og om de overvejelser, jobcentret skal gøre sig forud for oprettelsen af en hotline.
Download pdf af værktøjet "Hotline - én indgang til jobcentret" 

Hotline - én indgang til jobcentret 

Til top

3. En kontaktperson - den nære relation til virksomheden

undefined

Værktøjet opstiller de overvejelser, jobcentret skal gøre sig forud for indførelsen af en kontaktpersonordning, og giver gode råd til, hvordan ordningen kan udmøntes i praksis. Download pdf af værktøjet "En kontaktperson"

Kontaktpersonordning

Til top 

4. Digitale selvbetjeningsløsninger - hjælp til selvhjælp

undefined 

Læs mere om digitale selvbetjeningsløsninger, herunder VITAS, som bliver lovpligtig pr. 1. december 2016, i værktøjet. Her får du også gode råd til at hjælpe virksomhederne i gang. Download pdf af værktøjet "Digitale selvbetjeningsløsninger"

Digitale selvbetjeningsløsninger

Til top

5. Jobcentret som rekrutteringspartner

undefined

Værktøjet hjælper jer i gang med at udbyde servicen som rekrutteringspartner for virksomhederne i jeres lokalområde.
Download pdf af værktøjet "Jobcentret som rekrutteringspartner"

Jobcentret som rekrutteringspartner

Til top  

6. Branchespecifik jobbørs

undefined

I værktøjet finder du gode råd til opbygning af en branchespecifik jobbørs og tips til at finde deltagere. Download pdf af værktøjet "Branchespecifik jobbørs"

Branchespecifik jobbørs 

Til top

7. Offensiv fastholdelsesservice - hjælp til at forebygge eller afkorte sygefravær

undefined

Værktøjet giver tips til, hvad en offensiv fastholdelsesservice kan indeholde og til, hvordan I søsætter og synliggør ordningen.
Download pdf af værktøjet "Fastholdelsesservice"

Fastholdelsesservice

Til top

8. Mentor i virksomheden - systematisk socialt ansvar

undefined

Værktøjet illustrerer de overvejelser, der går forud for oprettelsen af en mentorordning og tildelingen af mentortilskud til en virksomhed.
Download pdf af værktøjet "Mentor i virksomheden"

Mentor i virksomheden

Til top

9. Partnerskabsaftale med virksomheder

undefined

Download pdf af værktøjet "Partnerskabsaftale med virksomheder"

Partnerskabsaftale 

 

 

 

 

Kendetegn ved den gode virksomhedsservice

Firmaet mploy har sammen med en række jobcentre hjulpet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med at beskrive den gode virksomhedsservice.

Kendetegn ved god service

Den gode service er overordnet bl.a. kendetegnet ved følgende:

 • Virksomheden er en kunde, der aftager jobcentrets service og borgere
 • Jobcentret skal have de services og produkter, som virksomhederne efterspørger
 • Jobcentrets services og produkter skal være synlige
 • Jobcentrene kan man fordel tilbyde samme fællesmængde af services til virksomhederne
 • Jobcentrene skal være i stand til at afstemme og levere den aftalte service
 • Den gode virksomhedsservice er opsøgende inden for mangelområder
 • Hurtig respons på henvendelser
 • Bindeled til og samarbejde med andre aktører og kommuner.

Kreds jer ind på service i netop jeres jobcenter

For at kredse sig ind på, hvad der kendetegner god virksomhedsservice i netop jeres jobcenter, kan I med fordel stille jer selv og virksomhederne følgende spørgsmål:

 • Hvilke serviceydelser og –produkter er særligt vigtige på henholdsvis rekrutteringsområdet, opkvalificeringsområdet og fastholdelsesområdet?
 • Hvad er vores grundservice, som vi altid tilbyder til alle virksomheder? Hvilke ”tillægsydelser” har vi, som vi målretter bestemte virksomheder?
 • Hvordan sikrer vi kvalitet i vores serviceleverancer?
 • Hvilke standarder skal vi altid opfylde (fx responstid, tidsfrister, én kontaktperson osv.)?
 • I hvilke situationer er der ikke kun tale om et kunde-leverandørforhold men også om en samarbejdsrelation? Hvis fx udsatte ledige skal have fodfæste på arbejdsmarkedet, handler det ikke alene om, at jobcentret leverer en service til virksomhederne. Uden et tæt og forpligtende samarbejde fra begge parter fungerer det ikke.

Mere viden om god virksomhedsservice

Læs mere om servicespor, serviceydelser og servicestandarder i publikationen "God virksomhedsservice", udgivet af mploy