Mentor i virksomheden

En ordning, hvor en frikøbt mentor fra jobcentret har base ude i en virksomhed, kan være en effektiv måde at få flere udsatte ledige ud i virksomhederne.

Med en mentor til at have fuldt fokus på opgaven ude i virksomheden, bliver det sociale ansvar sat mere i system og virksomhedens barrierer for at tage imod en udsat ledig bliver lavere.

Mentor i virksomheden - systematik i samarbejdet

Værktøjet illustrerer de overvejelser, der går forud for oprettelsen af en mentorordning og tildelingen af mentortilskud til en virksomhed.

undefinedDownload pdf af værktøjet "Mentor i virksomheden"

 

Tilbage til oversigten over værktøjer til god virksomhedsservice