Kontaktpersonordningen

God service kræver kendskab og en god relation til virksomheden. En fast kontaktperson kan sikre det serviceniveau og den faste relation, som mange virksomheder efterspørger.

Mange virksomheder efterspørger én fast kontaktperson i jobcentret, som de altid kan henvende sig til.

Kontaktpersonordning - den nære relation til virksomheden

Værktøjet opstiller de overvejelser, jobcentret skal gøre sig forud for indførelsen af en kontaktpersonordning, og giver gode råd til, hvordan ordningen kan udmøntes i praksis.

undefinedDownload pdf af værktøjet "En kontaktperson"
 

 

Tilbage til oversigten over værktøjer til god virksomhedsservice