Uddannelsesaftaler

Få overblik over de forskellige uddannelsesordninger, som kan komme i spil, når den unge er klar til at starte uddannelse.

praktik_vignetNår du skal tage imod en ung, som skal i uddannelse eller træning i din virksomhed, findes der flere forskellige uddannelsesaftaler, der kan tilrettes jeres virksomhed og eleven.

Uddannelsesordninger

 • Almindelig uddannelsesaftale: Denne aftale er for de elever, der er helt afklarede med deres valg af uddannelse. For at indgå aftalen, skal din virksomhed være godkendt som praktiksted og kunne uddanne eleven i alle uddannelsens emner.
 • Ny mesterlære: er en god løsning for virksomheder, som ønsker at den unge starter i virksomheden omgående. Det er den rigtige løsning for unge, som trives bedre med praktisk oplæring frem for skole.
 • Kombinationsaftale: I kan gå sammen med en eller flere virksomheder om at løfte opgaven, hvis I ikke selv har opgaver nok til et helt lærlingeforløb eller kun delvist kan blive godkendt til at tage imod lærlinge.
 • Kort uddannelsesaftale: Hvis I kun kan tage ansvaret for dele af den unges uddannelse, kan I nøjes med denne type aftale.
 • EGU - Erhvervsgrunduddannelse: En 2-årig uddannelse for unge, som ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegivende uddannelse, og hvor der er lagt vægt på praktisk arbejde. Uddannelsen bliver sammensat, så den passer til jeres virksomhed og elevens udfordringer.
 • STU - Særligt Tilrettelagt Undervisningsforløb: En uddannelse for unge, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan tage en anden ungdomsuddannelse.
 • Voksenlærling: Voksenlærlingeordningen er en mulighed for at uddanne ufaglærte medarbejdere i jeres egen virksomhed eller for at få en erfaren arbejdskraft ind i virksomheden. Virksomheden skal først formelt godkendes til opgaven.

Trainee-forløb og forpraktik

I nogle tilfælde er der brug for, at I og den unge får mulighed for se hinanden an, inden I indgår en egentlig uddannelsesaftale. Derfor er der i nogle brancheområder mulighed for at starte med et trainee-forløb eller forpraktik.

 • Målgruppen er unge mellem 15 – 18 år
 • Forløbet er tre - seks måneder
 • Efter praktikken kommer en af de fire uddannelsesaftaler i spil

Den unge gennemgår typisk et introforløb og får derefter de nødvendige sikkerhedskurser, hygiejnekurser etc., så de kan indgå i produktionen, hvilket en ungarbejder ikke kan.

Eleven har krav på en realkompetencevurdering, når han eller hun starter på den efterfølgende erhvervsuddannelse.

Indtil videre er det kun disse brancher, der har trainee-forløb/forpraktik som mulighed:

 • industriens område
 • elektriker-området
 • vvs-området
 • træ-området og byggeri.