Praksis - når I har sagt ja til virksomhedspraktik

Når en virksomhed åbner dørene for en ung, er det vigtigt fra begyndelsen af sætte rammerne for den gode opstart i virksomheden. Her får du overblik over, hvordan du gør.

praktik_vignet

Som det første, bør du informere internt om, at der kommer en ung i virksomhedspraktik og forklare baggrunden for valget.

Informér kollegerne

Fortæl kollegaerne, at den unge har nogle udfordringer og måske ikke kan leve op til alle de krav, der stilles til de øvrige medarbejdere. Det er netop det, han eller hun skal lære ved at være i virksomheden.

Det betyder ikke, at alle kollegaer skal kende hele den unges historie. Det er ofte meget følsomme ting, der ligger gemt i deres historier.

Fast kontaktperson

Udpeg én medarbejder til at stå for oplæring og daglig kontakt, så der kommer kontinuitet og sammenhæng i praktikforløbet.

Hvad er målet med praktikken

Orientér de kolleger, der til dagligt skal arbejde med den unge, om mål og formål med praktikken. Skal den unge fx:

 • lære at møde op på arbejde hver dag?
 • finde ud af, om branchen er noget for ham?
 • lære at begå sig på en arbejdsplads?
 • opøve selvtillid og tro på egne evner ved at løse opgaver?

Lav en udviklingsplan

Lav en plan for praktikperioden, gerne med små overskuelige og konkrete delmål. Det gør det lettere at se, om den unge flytter sig og hvad næste mål i så fald skal være. Det sikrer bedst udbytte af praktikken.

Opfølgning kan bestå af:

 • ekstra opmærksomhed i det daglige, hvor du italesætter evt. små fremskridt
 • jævnlige opfølgningssamtaler, hvor I sætter jer ned og gør status på de mål, I har sat jer og nye mål, så der hele tiden er noget at arbejde frem imod
 • inddrag evt jeres kontaktperson i jobcentret, hvis der er brug for anden hjælp eller spørgsmål, der skal afklares.

Behandling i samspil med praktik

Nogle unge har måske et misbrug eller nogle psykiske problemer, de er i behandling for igennem kommunen. Det kan sagtens være en god idé at være i praktik samtidig. Praktikken er måske kun 15 timer om ugen, men den kan alligevel gøre en stor forskel, fordi aktiviteterne ofte støtter op om hinanden.

Parallelle indsatser i stedet for huller og ventetid

Et parallel-forløb i en virksomhed i kombination med eksempelvis misbrugsbehandling er en fordel for de unge, da det er meget mere motiverende at være i gang i stedet for bare at vente derhjemme på næste skridt.

Mentor

Hvis den unge brug for særlig støtte, fx til at komme op om morgenen er der i mentorordningen mulighed for at give støtte til sådanne formål.

Mentor kan være en medarbejder fra jobcenteret, som hjælper den unge. Normalt er mentor dog en kollega, som bliver frikøbt nogle timer om ugen til opgaven. Find en medarbejder som: 

 • har lyst og personligt overskud til opgaven 
 • er god til at snakke med unge 
 • kan lære fra sig og være tydelig over for den unge 
 • kan give masser af klap på skulderen.

Læs mere om mentorordningen i Cabis lovstof.

Handicap

Personlig assistance er en mulighed, hvis den unge har et mere varigt behov for støtte på grund af et handicap - hvad enten dette er fysisk eller psykisk.

Den personlige assistent er ofte en kollega, som hjælper med de særlige opgaver, den unge har vanskeligt ved. Det kan fx være fysisk krævende opgaver og hjælp til at sætte struktur på arbejdsdagen og på opgaverne.

Jobcentret betaler et tilskud til den personlige assistents løn i op til 20 timer om ugen.

Læs mere om personlig assistance

Hjælpemidler og arbejdspladsindretning er en mulighed, hvis den unge på grund af et handicap har behov for en særlig indretning af arbejdspladsen eller særligt udstyr for at kunne fungere i virksomhedspraktikken.

Læs mere om hjælpemidler og arbejdspladsindretning