Overvejelser - før I siger ja til virksomhedspraktik

Inden I som virksomhed siger ja til at modtage en ung i praktik, bør I få klarhed over opgaven og målet med praktikken.

praktik_vignetAt få klarhed over opgaven, betyder ikke, at I skal kende hele den unges historie, men I skal vide det, der er relevant for den unges eventuelle praktik hos jer. Skal den unge fx:

  • lære at begå sig på en arbejdsplads? 
  • have afklaret, om jeres brancheområde er det rigtige valg? 
  • træne bestemte udfordringer?
  • have struktur på hverdagen og få nogle succesoplevelser?

Når I kender svarene, kan I bedre tage stilling til, om det er en opgave, I kan løfte. Mød evt. også den unge og få en snak.

Afklar kontakten med kommunen

I skal have afklaret med kommunen, hvordan I skal være i kontakt med hinanden i forløbet. Få svar på disse spørgsmål:

  • Hvem er vores faste kontaktperson?
  • Hvad kan kontaktpersonen konkret hjælpe med?
  • Ønsker I, at kontaktpersonen kigger forbi med jævne mellemrum?

Spørg den unge om det, I gerne vil vide

Kommunens medarbejder har tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må give jer personfølsomme oplysninger, uden at den unge har samtykket.

I nogle tilfælde kan det betyde, at I ved den første samtale selv skal spørge den unge om det, som I gerne vil vide.