Hvem er målgruppen

Nogle unge har svært ved at vælge, hvad de skal uddanne sig til eller arbejde med i fremtiden. De kæmper med problemer, som de skal have hjælp til at overvinde.

praktik_vignetUnge er forskellige, og der kan være mange årsager til, at de ikke allerede er i gang med en uddannelse, eller at de er usikre på, hvad de vil arbejde med i fremtiden. Det kan for eksempel dreje sig om, at de:

  • mangler voksne at støtte sig til
  • har fået vendt op og ned på nat og dag
  • har et misbrug
  • har dårlig skolegang bag sig
  • tror ikke på, at de duer til noget, og at der er brug for dem
  • har psykiske vanskeligheder
  • kommer fra miljøer med sociale problemer
  • er umodne og har svært ved at begå sig.

Find forståelse i baggrundsviden om udfordringerne

I skal ikke være specialister på de områder, hvor de unge er udfordret. For nogle kan det dog være en hjælp at have noget baggrundsviden, for bedre at kunne forstå og håndtere udfordringerne.

Samme diagnose - forskelligt individ

Diagnoser og problemer kommer forskelligt til udtryk hoshver enkelt ung. En ung med ADHD-diagnose kan have nogle andre udfordringer end en anden ung med samme diagnose.

Spørg ind til hverdagens udfordringer

Hvordan en diagnose eller et særligt problem kommer til udtryk hos den unge, finder I kun ud af ved at spørge. Spørg til, hvad udfordringerne konkret betyder i hverdagen.

Læs mere om typiske områder, som nogle unge kæmper med: