Initiativer for udsatte unge

Nogle unge kan have brug for en ekstra indsats for at blive klar til at tage en uddannelse eller komme i job. Unge mennesker der ofte har komplekse sociale, personlige og psykiske barrierer, der fastholder dem i ledighed. Et forløb i en virksomhed kan hjælpe den unge med at forstå, hvordan arbejdsmarkedet og en arbejdsplads fungerer, og hvad en uddannelse kan bruges til.

Mange steder er der iværksat projekter og initiativer for unge med komplekse problemer, som skal hjælpes i gang med uddannelse og job. Disse initiativer er åbne for henvendelser fra virksomheder, som gerne vil gøre en ekstra indsats for et ungt, sårbart menneske.

Her har vi samlet en oversigt over nogle af initiativerne på området:

  • NExTWORK er en indsats, der kobler unge ledige til praktikophold på virksomheder. Via praktikken bliver den unge en medspiller i sin egen udvikling og lærer nye kompetencer, som skal fastholde den unge i uddannelsesforløb eller job. NExTWORK afprøves i øjeblikket med unge og virksomheder i Roskilde Kommune.
    Kontakt Ulrik Lund-Sørensen, Programleder, Rockwool fonden, uls@rockwoolfonden.dk, 33 34 47 03 for yderligere information.

  • High:Five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. High:Five assisterer landets virksomheder med at skabe job eller uddannelsesmuligheder til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.
    Kontakt Direktør Ole Hessel, ole@highfive.net , 51 17 00 11 for yderligere information

  • "Klar til Start" er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb og opkvalificeringsforløb med jobgaranti. ”Klar til Start” er en ressource og samarbejdspartner for virksomheder, der har mange rutineprægede arbejdsopgaver.
    Kontakt Projektleder Morten Wulf på tlf. +45 22 77 14 11 eller på mw@unges.dk for mere information.