En medarbejder skal være mentor

Tilknyt en mentor, når I skal introducere nye medarbejdere, der har brug for støtte.

En-medarbejder-mentor1. Introducér din medarbejder, der skal være mentor, for opgaven
Som leder bør du tage en snak med din medarbejder, der skal være mentor, for at sætte ham eller hende ind i opgaven. Hvem er fx den nye kollega, er der særlige hensyn, der skal tages. hvilke forventninger har virksomheden til mentoren og rollen, der skal varetages?

2. Afklar om mentoren har brug for noget særligt til at blive klædt på til rollen

Det er en god idé at præsentere mentoren for en guide til mentorskab. Overvej også, om der er særlig viden, mentoren skal have for at løse netop denne opgave, og om der er erfaringer i virksomheden, som mentoren kan trække på. Du kan med fordel tilbyde mentoren en anden kollega at tale med og trække på.

3. Lav aftaler for opfølgning af mentorskabet

Det er vigtigt at have konkrete aftaler for opfølgning, så alle parter er informeret om processen. Hvordan skal der fx følges op, skal mentoren melde tilbage til ledelsen, eller skal der afholdes en tre-parts samtale mellem ledelse, mentor og kollegaen, der har fået tilknyttet mentoren?

4. Tilbyd ekstra mulighed for uddannelse og netværk

For at klæde din medarbejder ekstra godt på som mentor, så kan du tilbyde ham eller hende en mentoruddannelse eller at deltage i et lokalt netværk af mentorer. Det skal afklares med jobcenteret.

5. Du har mulighed for at få støtte fra jobcentret 

I de tilfælde hvor der er tale om en medarbejder, der har afgørende brug for støtte - ud over det I selv tilbyder på virksomheden - kan I få støtte fra jobcentret til at frikøbe en medarbejder som mentor et antal timer. I kan også få støtte til mentoruddannelsen. Det skal aftales med jobcenteret. 


Læs mere her: