En medarbejder er syg i længere tid

Som leder skal du gribe ind, når en medarbejder er sygemeldt. Jo længere tid en medarbejder er sygemeldt, jo større risiko er der for, at medarbejderen aldrig vender tilbage.

Syg i længere tidHver fjerde, der har været sygemeldt i 13 uger, vender ikke tilbage til deres arbejdsplads. Og tab af medarbejdere er ofte lig med tab af kompetencer, forstyrrelse af de andre medarbejder samt udgifter til rekruttering og oplæring.  

Det har med andre ord stor betydning for både din medarbejder og din virksomhed, at du som leder gør noget aktivt og hurtigt.

Gode råd

Det er først og fremmest vigtigt, at du sørger for at skabe en tidlig og god kontakt til den sygemeldte. Følg fx disse råd:

 1. Vis omsorg
 2. Indkald til samtale
 3. Signaler hjælp
 4. Vær forberedt
 5. Se muligheder
 6. Tal om arbejde
 7. Aftal, hvad kollegerne skal have at vide
 8. Fastholdelsesplan
 9. Mulighedserklæring
 10. Hold løbende kontakt.

Oplagte emner at tage op under samtalen:

 • Hvad er udsigten til, at du kommer tilbage – eventuelt gradvist?
 • Er der noget, vi på arbejdspladsen kan gøre?
 • Hvilke opgaver kan du løse, selvom du er syg?
 • Skal der ske ændringer ved dit job eller på arbejdspladsen?
 • Hvad skal der ske nu? (Hvem gør hvad og hvornår?)
 • Skal vi mødes igen - og hvornår?

Husk, at du ifølge loven ikke må spørge til medarbejderens diagnose!

Vær også opmærksom på, at du ifølge loven som arbejdsgiver skal indkalde en sygemeldt medarbejder senest fire uger efter første sygedag til en samtale. Herudover har du desuden i henhold til arbejdsmiljøloven et personligt ansvar for, at arbejdsmiljøet i afdelingen er i orden.

Læs mere her:

Læs mere om ovenstående råd, der beskriver, hvad du skal gøre, hvis en medarbejder er syg i længere tid.

 1. Vis omsorg

  Fravær skyldes som regel sygdom. Tag tidligt kontakt, hvis en medarbejder bliver syg, og spørg, om du og virksomheden kan gøre noget.
 2. Indkald til samtale

  Det er afgørende, at medarbejderen ved, hvad der skal foregå til samtalen. Gør det klart, om samtalen er formel eller uformel, og ring eventuelt medarbejderen op, så han kan pejle sig ind på, hvad der skal ske.
 3. Signaler hjælp

  Medarbejderen skal have tillid til, at der ikke venter en advarsel eller en afskedigelse til samtalen. Sørg for, at medarbejderen forstår, at det handler om at drage omsorg for hans eller hendes situation og sikre hurtig tilbagevenden. Spørg, hvad du kan gøre.
 4. Vær forberedt

  Forbered dig på, hvad du skal sige for at skabe en konstruktiv dialog. Vær opdateret på, hvad den sygemeldte på forhånd har fortalt dig, og hvordan mønstret i fraværet ser ud. Tænk også på forhånd over, hvad du vil spille ud med.
 5. Se muligheder

  Den syge har måske svært ved at overskue sin egen situation, og måske har selvtilliden lidt et knæk. Se muligheder frem for begrænsninger.
 6. Tal om arbejde

  Det er ikke lovligt at spørge den syge medarbejder om en diagnose. Derimod må du gerne spørge om, hvornår den syge kan være tilbage, og hvilke funktioner der er udfordrende på grund af sygdommen.
 7. Aftal, hvad kollegerne skal have at vide

  Afklar med den sygemeldte medarbejder, hvad der skal formidles til kollegerne. De fleste medarbejdere vil gerne have hjælp til formidlingen. 
 8. Fastholdelsesplan

  Måske er det en god idé, at I sammen laver en fastholdelsesplan for, hvordan medarbejderen bevarer kontakten til arbejdspladsen og hurtigst muligt kommer tilbage i jobbet - helt eller delvist.
 9. Mulighedserklæring

  Som arbejdsgiver har du ret til en mulighedserklæring, hvor du og medarbejderen afdækker, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom, inden lægen giver sin vurdering. 
 10. Hold løbende kontakt

  Medarbejderen kan hurtigt miste sin arbejdsidentitet til fordel for en identitet som syg. Ring fx derfor med jævne mellemrum, tilbyd at komme på besøg eller invitér medarbejderen til sociale arrangementer på arbejdspladsen. Vær samtidig forberedt på, at nogle er meget private om deres sygdom. 

Her er nogle oplagte emner at tage op under samtalen:

 • Hvad er udsigten til, at du kommer tilbage – eventuelt gradvist?
 • Er der noget, vi på arbejdspladsen kan gøre?
 • Hvilke opgaver kan du løse, selvom du er syg?
 • Skal der ske ændringer ved dit job eller på arbejdspladsen?
 • Hvad skal der ske nu? (Hvem gør hvad og hvornår?)
 • Skal vi mødes igen? Og hvornår?

Husk, at du ifølge loven ikke må spørge til medarbejderens diagnose!