En medarbejder bliver ramt af kronisk sygdom

Fasthold erfaren arbejdskraft ved at tage højde for en række forhold, der kan hjælpe medarbejderen i dagligdagen. Det kan få konsekvenser for det daglige arbejde, hvis en medarbejder bliver ramt af kronisk sygdom.

Hvad_nu_hvis_kronisk_sygDet kan være nødvendigt at blive kompenseret eller arbejde på særlige vilkår for nogle kronisk syge. Det kan dreje sig om en §56-aftale, hvor I allerede fra første sygedag får refunderet udgiften til sygedagpenge, eller det kan dreje sig om ansættelse i et fleksjob. Viften er bred.

Kroniske sygdomme forandrer sig ofte over tid. Der skal I være opmærksomme på, at aftalerne om eventuelle særlige hensyn jævnligt skal kigges efter.

Når I skal have hverdagen til at fungere, er der følgende gode råd:

 1. Skab dialog om løsningerne
 2. Aftal, hvad I fortæller kolleger
 3. Reagér, hvis der er problemer
 4. Aftal, hvornår I evaluerer og justerer rammerne

Kontakt jobcentret, hvis I har brug for mere hjælp - fx til mindre arbejdspladsindretninger.

Hvis I vil fastholde en medarbejder

Hvis en medarbejder bliver syg, og får vanskeligt ved at varetage sit job fuldt ud, overvejer I måske at fastholde medarbejderen i et fleksjob. Her gælder der særlige regler.

Medarbejderen skal først være ansat på virksomheden mindst 12 måneder under de sociale kapitler eller under særlige vilkår, før kommunen kan tage stilling til evt. fleksjob.

Læs mere om de sociale kapitler

Når de sociale kapitler tages i brug, skal der laves en skriftlig aftale, som beskriver

 • opgaver, medarbejderen har vanskeligt ved at udføre
 • skånehensyn, der er aftalt.

Aftalen skal dokumentere, at I har gjort et reelt forsøg på at skabe et ustøttet job efter de sociale kapitler.

Kravet om 12 måneders ansættelse efter de sociale kapitler gælder dog ikke, hvis der er tale om en akut opstået skade eller sygdom. 

Læs mere her:

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis en medarbejder bliver kronisk sygdom.

 1. Skab dialog om løsningerne

  Spørg medarbejder om, hvad sygdommen betyder i det daglige arbejde,  hvordan sygdommen kommer til udtryk og hvilke hensyn der skal tages. Medarbejderen kender sandsynligvis sin sygdom bedst, så spørg, hvilke idéer han eller hun selv har til at få det daglige arbejde til at fungere bedst muligt.
 2. Aftal, hvad I fortæller kolleger

  Åbenhed om, hvad der skal tages hensyn til, gør det lettere for kollegerne at forholde sig til, hvilke opgaver den kronisk syge kollega kan klare, og hvad de skal være opmærksomme på. Aftal med medarbejderen, hvad I skal fortælle kollegerne, og hvem der gør det.
 3. Reagér, hvis der er problemer

  Tal med medarbejderen om, hvordan han eller hun ønsker, at du som leder og kollegerne skal reagere, hvis der opstår problemer på grund af sygdommen.
 4. Aftal, hvornår I evaluerer og justerer rammerne

  Aftal med medarbejderen, hvornår I taler sammen for at finde ud af, om rammerne for arbejdet er de rigtige, eller om der er brug for at justere på noget.
 5. Kontakt jobcentret

  Hvis der er behov for særlig støtte, udover det I selv kan gøre i virksomheden, kan I kontakte jobcentret. Det er vigtigt at inddrage medarbejderen i at finde de rigtige løsninger.

Jobcentret kan yde hjælp til: