Du vil rekruttere en medarbejder med nydansk baggrund

Det er vigtigt at være opmærksom på flere ting, hvis I som virksomhed ønsker at rekruttere mangfoldigt. På denne måde kan I få arbejdet skudt godt i gang og få de rigtige ansøgere.

Hvad-nu-hvis_rekrutterenydanskerMange ledere og virksomheder oplever, at det ikke altid er nemt at rekruttere mangfoldigt - enten modtager de ingen ansøgninger fra nydanskere, eller også er ansøgerne ikke kvalificerede til jobbet.

 

 

Følg disse råd, og kom godt i gang med at rekruttere mangfoldigt:

 1. Vurdér, om I vil forberede jer eller udvikle indsatsen undervejs
 2. Undersøg opkvalificeringsmuligheder
 3. Sørg for opbakning fra virksomhedens ledelse
 4. Informér medarbejderne
 5. Overvej at formulere mål på området
 6. Gå forrest - sæt handling bag ordene.
 7. Overvej, om jeres grundlag for at rekruttere kan udvides
 8. Formulér præcise krav, fx om sprogkompetence
 9. Tilstræb at gå fordomsfrit til ansøgninger
 10. Sæt rammer for en ligeværdig jobsamtale.

Læs mere her:

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du skal rekruttere en medarbejder med nydansk baggrund.

 • Vurdér, om I vil forberede jer eller udvikle indsatsen undervejs

  Det  kan være en god idé at gå systematisk til værks og forberede en strategi, før I kaster sig ud i at rekruttere mangfoldigt. I kan også vælge at kaste jer ud i det og lære af de erfaringer, I gør jer undervejs. Der er ikke altid tid til at vente på politikkerne. Det er altid en god idé at trække på andres erfaringer.
 • Undersøg opkvalificeringsmuligheder

  Det kan være nyttigt at kende til muligheder for fx danskundervisning i området. Her kan du kontakte en sprogskole eller et AMU center. 
 • Sørg for opbakning fra virksomhedens ledelse

  For at sikre et succesfuldt grundlag for at rekruttere mangfoldigt, er det vigtigt at hele ledergruppen støtter op om det.
 • Informér medarbejderne

  Hvis I har udarbejdet en mangfoldighedsstrategi i ledelsen eller planlægger at rekruttere mangfoldigt, er det vigtigt, at I inddrager og præsenterer jeres medarbejdere for planerne. De skal kunne komme med idéer og lufte bekymringer. Invitér evt. en oplægsholder med kendskab til mangfoldig rekruttering.     
 • Overvej at formulere mål på området

  Det er vigtigt at præcisere, hvem der er ansvarlig for hvad og at lægge en tidsplan for igangsætning og opfølgning, så alle kan følge med, og I kan gøre status og evt. justere undervejs. I kan fx også opstille mål for antallet af ansættelser eller for nye medarbejdernes oplevelse af introduktionsforløb m.m.
 • Gå forrest - sæt handling bag ordene.

  Hvis der opstår en mulighed, og du står med en ansøger med helt anderledes baggrund, end dem du plejer at ansætte, så grib den.   
 • Overvej, om jeres grundlag for at rekruttere kan udvides

  Se virksomhedens rekrutteringspraksis efter i sømmene. Overvej om I kan annoncere og rekruttere ad andre kanaler, end I plejer. Overvej også om de krav, I stiller til ansøgernes kompetencer, altid står mål med jobbet. Ikke alle funktioner kræver, at medarbejderen taler perfekt dansk.  
 • Formulér præcise krav, fx om sprogkompetence

  Du kan risikere at udelukke kvalificerede ansøgere pga. unødvendigt høje sprogkrav. Hvis et perfekt skriftligt dansk ikke er afgørende for at bestride jobbet, bør du ikke vægte problemer med skriftlig formulering for tungt.
 • Tilstræb at gå fordomsfrit til ansøgninger

  Når du sidder med bunken af ansøgninger, er det en god idé at overveje de udvælgelseskriterier, du bruger – både de bevidste og de mere ubevidste.
 • Sæt rammer for en ligeværdig jobsamtale

  Husk som i alle samtaler at fokusere på de kompetencer, der er relevante for det job, der skal besættes. Fortæl ansøgeren, hvordan samtalen vil forløbe. Vær opmærksom på dit sprogbrug og især på brug af ironi, indforståede vendinger og andre sprogblomster, der kan gøre samtalen svær at tyde. Husk at sproglig usikkerhed har betydning for, hvordan ansøgeren formulerer sig og forstår spørgsmål og svar.