Du vil ansætte en medarbejder i fleksjob

Rekrutter og ansæt en medarbejder i fleksjob og få arbejdskraft, der passer til din virksomheds behov - helt ned til to timer om ugen. Du betaler løn for den reelle arbejdsevne – resten tager jobcentret sig af.

En-medarbejder-skal-i-fleksDet kan være den helt rigtige løsning at ansætte en medarbejdere i fleksjob. For eksempel hvis I har en jobfunktion, hvor I har brug for en medarbejder i få timer, og hvor I har mulighed for at tage de nødvendige hensyn.

Du kan både ansætte medarbejdere i fleksjob til at løse egentlige kerneopgaver og til opgaver rundt om de egentlige kerneopgaver – lige fra korrekturlæsning, regnskab til piccolineopgaver.

Som for alle andre medarbejdere betaler du kun løn for den arbejdsindsats medarbejderen yder, og man kan ansætte en medarbejder i fleksjob helt ned til få timer om ugen.

Vær opmærksom på, at en medarbejder, som ansættes i fleksjob, ikke længere har sin fulde arbejdsevne. Der kan være behov for at tage hensyn til dette ved fx:

 • nedsætte arbejdstiden
 • holde ekstra pauser i løbet af arbejdsdagen
 • arbejde i et langsommere tempo
 • undgå bestemte arbejdsopgaver.

I nogle tilfælde kan jobcentret derudover bevilge hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger eller personlig assistance. 

Regler og vilkår

Du betaler kun løn for medarbejderens reelle arbejdsevne. Jobcentret vurderer den reelle arbejdsevne på baggrund af det antal timer, medarbejdere kan arbejde, og de øvrige hensyn der evt. skal tages – fx ekstra pauser, langsommere arbejdstempo og lignende.

Et eksempel er en medarbejder, som kan arbejde 12 timer om ugen, og hvor der skal tages hensyn til små pauser i løbet af arbejdsdagen. Derfor kan den reelle arbejdsindsats blive vurderet til fx otte timer om ugen.

Som supplement til lønnen yder kommunen et fleksløntilskud direkte til medarbejderen.

Jobcentret bevilger et fleksjob for en periode på fem år ad gangen. I de tilfælde, hvor fleksjobbet genbevilges på samme vilkår, kan ansættelsen også fortsætte på samme vilkår.

Ændres der derimod i bevillingen fra Jobcentret vil det have konsekvenser for personens ansættelse.

Der kan fx være tale om en ændring af det antal timer, medarbejderen kan arbejde. Er medarbejderen over 40 år gammel, bevilger jobcentret et permanent fleksjob efter den første fem-års periode.

Medarbejderen er ansat efter samme overenskomst og under samme lønmodtagerlovgivning som øvrige medarbejdere. Med hensyn til sygedagpenge udbetaler eller refunderer kommunen medarbejderens sygedagpenge fra første sygedag. 

Gode råd

Følg seks gode råd, der viser, hvordan du skal gribe det an, hvis du skal ansætte en medarbejder i fleksjob:

 1. Lav klare aftaler og følg op på dem
 2. Sørg for en grundig introduktion
 3. Aftal med medarbejderen hvordan I orienterer kollegaerne
 4. Overvej at tilknytte en mentor i starten
 5. Giv mulighed for at deltage i personalemøder selvom medarbejderen måske kun arbejder få timer om ugen

Læs mere:

Læs mere om, hvad du kan gøre, når du vil ansætte en medarbejder i fleksjob.

 • Lav klare aftaler og følg op på dem

  Skriv skånehensynene ned, så I er enige om, hvad der er aftalt. Nedskrevne aftaler gør det også lettere, den dag der evt. er en anden leder i afdelingen. Følg med jævne mellemrum op på, hvordan det går.  
 • Sørg for en grundig introduktion

  Det er vigtigt for alle medarbejdere at få en god start, og det gælder ikke mindst, når der er noget, der skal tages hensyn til.
 • Orienter kollegaerne

  Aftal med fleksjobberen, hvordan I informerer kollegaerne om, hvad vedkommende skal lave, og hvilke skånehensyn der skal tages. Det er lettere at forstå, acceptere og tage hensyn til særlige vilkår, når man ved, hvad der er brug for.
 • Overvej at tilknytte en mentor

  En mentor kan være en støtte til en god start, der også giver den nye medarbejder en fast kontaktperson. Afklar om jobcentret kan give mentorstøtte. 
 • Afklar om der er behov for mere hjælp fra jobcentret

  Jobcentret har mulighed for at bevilge særlig arbejdspladsindretning eller personlig assistance, hvis der er behov for det.
 • Giv mulighed for at deltage i personalemøder 

  Selv om fleksjobberen arbejder med et nedsat timetal, er det vigtigt, at der også er mulighed for at deltage i personalemøder eller andre arrangementer.