Du skal have en ledig i praktik

Tag som leder en ledig i praktik. Virksomhedspraktik er en meget brugt vej for ledige og langtidssygemeldte til at opdatere deres faglige og personlige kompetencer. I praktikperioden modtager praktikanten sin sædvanlige udbetaling fra jobcentret.

Hvad_nu_hvis_praktikVirksomhedspraktik kan være værdifuldt for en ledig, der står på spring for at komme ind på en arbejdsplads. Ud over at I stiller jer til rådighed for en ledig, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, kan en praktikant også være med til at løse reelle opgaver, og I får en mulighed for at se en eventuel ny medarbejder an.

Det kræver altid ekstra ressourcer at tage imod en ny medarbejder - det gælder også for en praktikant. Men de gode erfaringer, I opnår med at modtage en praktikant, kan også bruges mere generelt, når I modtager nye medarbejdere. 

Gode råd

Følg disse råd, når du skal ansætte en medarbejder i virksomhedspraktik:
  1. Find reelle opgaver, der gør brug af praktikantens uddannelse og erfaring
  2. Udpeg en medarbejder, der skal stå for oplæring og være kontaktperson
  3. Lav en plan for praktikperioden sammen med praktikanten og evt jobkonsulent
  4. Følg op undervejs i praktikken
  5. Evaluer og bliv klogere til næste gang.

Læs mere her:

  

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du skal ansætte en medarbejder i virksomhedspraktik.

1. Find reelle opgaver, der gør brug af praktikantens uddannelse og erfaring

Da praktikanten som udgangpunkt kun er i virksomheden i en afgrænset periode, så kan han ikke påtage sig ansvar for større opgaver. Men det betyder ikke, at I ikke skal finde krævende opgaver, hvor praktikanten bruger sin viden og erfaring.

2. Udpeg en medarbejder, der skal stå for oplæring og være kontaktperson

Det er en god idé, at lade én medarbejder stå for oplæring og daglig kontakt, så der kommer kontinuitet og sammenhæng i praktikforløbet.

3. Lav en plan for praktikperioden sammen med praktikanten og evt jobkonsulent

Det er afgørende for et godt praktikforløb, at I på forhånd har aftalt, hvad I og praktikanten forventer at få ud af praktikken. Hvis det er muligt, så skriv det ned i nogle punkter.

4. Følg op undervejs i praktikken

Hvis praktikken strækker sig over en længere periode, vil det være godt at følge op undervejs i forløbet, således at såvel I som praktikanten får det bedste udbytte af praktikken. Er der mulighed for at løse flere typer opgaver? Skal praktikanten eventuelt have muliughed for at cirkulere rundt i organisationen? Er der områder praktikanten særligt skal arbejde med?

5. Evaluer og bliv klogere til næste gang

Når forløbet er slut vil jobkonsulenten normalt lave en evaluering af forløbet. Men det er også en god idé, at I sammen med kontaktperson og praktikant samler og konstaterer, om der er noget I kan gøre bedre eller anderledes næste gang.