Bliv registreret

Med betegnelsen "registreret socialøkonomisk virksomhed" signalerer du til dine kunder, investorer og samarbejdspartnere, at du arbejder på en samfundsgavnlig måde, og at din virksomhed håndterer et eventuelt overskud på en social måde.

Registreringsordningen gør det muligt for socialøkonomiske virksomheder at få myndighedernes blåstempling af, at de lever op til kriterierne for at være en "registreret socialøkonomisk virksomhed". 

Det er Erhvervsstyrelsen, der står for kontrollen i forbindelse med registreringen.

Kriterier for registrering

For at en socialøkonomisk virksomhed kan blive registreret, skal den:

 1. have et socialt formål,
 2. være erhvervsdrivende,
 3. være uafhængig af det offentlige,
 4. være inddragende og ansvarlig i sit virke og
 5. have en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til:
  - reinvestering i egen virksomhed
  - investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder
  - donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål eller
  - en begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden

Ordningen er frivillig

Det er ikke et krav, at socialøkonomiske virksomheder registrerer sig. Det skal betragtes som et tilbud, der kan gøre det lettere for kunder, investorer og samarbejdspartnere at finde frem til din virksomhed og skabe transparens om, at den lever op til kravene for registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Mere viden om registreringsordningen

Læs mere hos Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder om, hvordan din virksomhed kan blive en "registreret socialøkonomisk virksomhed".
OBS! Linket fører til hjemmesiden for Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder, som blev lukket d. 1. januar 2016. Siden drives, men opdateres ikke, af Erhvervsstyrelsen. Cabi vurderer, at indholdet på siden fortsat er relevant og gyldigt, hvorfor vi opretholder links til hjemmesiden.