Seniorsamtaler

Erfaringer viser at seniorsamtaler kan være med til at fastholde seniorer i virksomheden. Primært fordi samtalen er en måde at vise medarbejderen opmærksomhed og få en dialog om ønsker til de sidste år på arbejdsmarkedet.

En samtale om seniorordninger kan eventuel ske i forbindelse med en medarbejder-udviklingssamtale (MUS), ligesom det kan være naturligt i årene efter at udvide MUS med spørgsmål rettet mod evt. tilpasninger af jobbet.

Hvornår starter seniorsamtalen?

Hvornår seniorsamtalen skal gennemføres er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Start med at fastlægge hvornår man betragtes som senior i jeres virksomhed – en beslutning der fastlægges af ledelsen, HR og MED udvalg.

Ved gennemførelse af seniorsamtalen er det vigtigt, at både medarbejder og leder er forberedt og har gjort sig tanker om forventninger, behov og muligheder for fremtiden.

Spørgsmål der kunne indgå i seniorsamtalen:

  • Hvad er dine ønsker til fremtidigt jobindhold?
  • Hvad er dine ønsker til fremtidigt arbejdstid?
  • Hvad satser du på m.h.t. personlig og faglig udvikling?
  • Hvad skaber din arbejdsglæde?
  • Hvilken motivation driver dig til at udnytte dine ressourcer mest effektivt og tilfredsstillende?
  • Hvad er dine styrker og udviklingsbehov i forhold til fremtidigt jobindhold?
  • Hvilke udfordringer ser du?
  • Hvordan kan virksomheden bedst støtte dig?