Virksomhedens forberedelse på at tage imod ledige

Skal ledige introduceres på din virksomhed, er det vigtigt at du forbereder dig. Det gælder også i de tilfælde, hvor jobcentret spiller en aktiv rolle i forløbet.

Det kræver lidt ekstra at sikre en god indkøring af mennesker, som har ringe tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ud over et godt samarbejde med jobcenteret kræver det mest af alt lidt tid og tålmodighed fra virksomhedens leder og de nærmeste kolleger.

Gode råd til forberedelsen internt i virksomheden:

  • Find regulære opgaver til den ledige
  • Informér medarbejderne og få opbakning
  • Brug en mentor
  • Gå selv foran som leder

Få uddybet rådene til virksomheden

Rådene kan uddybes således: 

1. Find regulære opgaver

Hvad enten det handler om en ansættelse eller en arbejdsprøvning , skal der være regulære og helt konkrete opgaver, som passer til den ledige, i spil. Hvis virksomheden ikke har meningsfulde opgaver, vil den ledige føle sig til overs. Det virker demotiverende.

2. Informér medarbejderne og få opbakning

Det er vigtigt, at lederen informerer de øvrige medarbejdere om den nye person og om samarbejdet med jobcentret. Medarbejderne bør vide, hvad formålet er med samarbejdet, hvorfor ledelsen ønsker at gå ind i det, og hvilke rammer der er aftalt for praktikanten eller den nye medarbejder.

Er der fx nogle bestemte hensyn , der skal tages, og hvad forventes det, at kollegerne gør for at støtte indkøringen?

3. Brug en mentor

Mange virksomheder har gode erfaringer med at bruge mentor i forbindelse med indslusning af ledige. En mentors opgave er blandt andet at være fast kontaktperson, at introducere og støtte praktikanten socialt og fagligt på arbejdspladsen.

Når virksomheden udpeger en mentor , er det vigtigt at vælge en, som har tid og lyst, og som er til at få fat i for praktikanten. Mentoren kan være lederen, en kollega eller en tillidsrepræsentant.

I nogle tilfælde kan jobcentret give økonomisk støtte til at dække mentorens lønomkostninger i de timer, der bruges på mentoropgaven. Informér virksomheden om disse muligheder!

Se Cabis temaside om mentorer og se lovteksten Mentorordning.

4. Gå selv foran som leder

Lederen kan med fordel overveje , hvordan han eller hun selv kan være med til at vise vejen for de øvrige ansatte – det er ikke mindst vigtigt, hvis det er nyt for virksomheden at ansætte eller tage ledige i praktik. Virksomhedslederen kan fx hjælpe indsatsen på vej ved at forklare de ansatte følgende:

  • Hvorfor mener du, virksomheden skal bruge kræfter på at ansætte eller arbejdsprøve en eller flere svage ledige?  
  • Hvordan mener du, at de ansatte kan bakke op?  
  • Hvad vil du selv gøre for at støtte indslusningen?