Gode råd om samarbejdet

Skab et godt udgangspunkt for et frugtbart samarbejde mellem jobcenter og virksomhed med en forventningsafstemning om samarbejdet.

Bliv enig med jobcentret om formålet

Det er vigtigt, at I sammen afstemmer jeres forventninger til samarbejdet. I skal bl.a. finde svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er formålet med samarbejdet?
  • Er formålet at opnå ansættelse eller blot en arbejdsprøvning? Hvis der er tale om en arbejdsprøvning, så aftal klare delmål.
  • Hvad er det helt præcist, der skal afprøves eller optrænes? Er det fx mødestablitet, fysisk arbejdsevne eller sprogkundskaber?
  • Hvem gør hvad undervejs - både i forhold til den faste opfølgning, og også hvis tingene begynder at gå skævt?

Kræv klar besked om den ledige

Forlang, at både den ledige og jobcentret spiller med åbne kort om evt. problemer, der kan få betydning for udførelsen af arbejdet. Det kan fx være helbredsproblemer, psykiske problemer eller misbrugsproblemer.

Selvom det kan være ømtåleligt, bør du kende til sådanne forhold fra starten, så du kan vælge opgaver, udpege støttepersoner og tage evt. skånehensyn på et oplyst grundlag!