Træning i den svære samtale

Medarbejdersamtaler om svære emner og i vanskelige situationer er svære, fordi det ofte handler om noget, vi oplever som ubehageligt eller personligt. Fx sygdom, fravær, mistrivsel, mobning eller samarbejdsvanskeligheder. Men det er en færdighed som kan trænes, og som du kan bruge til at skabe fremdrift og løse konkrete problemstillinger i personalesager.

Som leder er dine dialogkompetencer og evne til indgå i og skabe synlige resultater med svære samtaler helt centrale.

Ud over at tage hånd om en konkret problemstilling i en samtale, sender du samtidig et positivt signal til hele personalegruppen om ledelsesmæssig opmærksomhed og fokus på løsninger.

Du baner vejen for, at problemerne kommer op til overfladen tidligere i forløbet, og får som leder mulighed for at reagere og handle i tide.

En færdighed der skal trænes

Hos Cabi har vi i årenes løb haft flere end 1.000 ledere på kursus i at afholde svære samtaler. Vores erfaring viser, at vejen til at blive bedre til at indgå i de svære samtaler går gennem øvelse og refleksion.

Cabi tilbyder:

  • Interne kurser og forløb i din organisation (både for ledere og tillidsvalgte, som deltager i samtalerne som bisiddere)
  • Individuel rådgivning og træning
  • Åbne kurser i den svære samtale

Ring tlf. 86 12 88 55 og hør mere om mulighederne for din organisation.

Du kan også sende en uforpligtende forespørgsel til sygefraværsansvarlig Birgitte Poulsen på bpo@cabiweb.dk.