Sygefravær

Cabi har arbejdet med sygefravær i mange brancher og i alle størrelser virksomheder. Vores erfaringer kan også gavne dit arbejde med at reducere sygefraværet i din organisation. En ekstra gevinst er, at virksomheden fastholder kompetencerne.

Ved at arbejde strategisk og systematisk med sygefraværsindsatsen opnår I flere fordele

 • I frigiver ressourcer i organisationen ved en bæredygtig tilgang
 • I kan bedre involvere interessenter og opnå sidegevinster
 • I har baggrund for at følge data og tilrette processer

Med Cabis sygefraværskonsulenter kan I både få en bedre bundlinje og et bedre arbejdsmiljø. Vi løser opgaver på strategisk, taktisk og operationalt niveau. Se mere oversigt over rådgivning på sygefraværsområdet

Lad os tage en dialog om samarbejdsform og mål med rådgivningen:

Cabi kan kortlægge jeres sygefravær

Screeningsmodel sikrer bæredygtighed, når vi i kortlægningen kommer hele vejen rundt i jeres virksomhed med øje for sidegevinster, prioriteringer og interessenter. 

Se mere her

Hjælp til implementering af jeres politikker og opfølgning

Virksomhedens politikker for sygefravær er vedtaget, - og hvad så?

Mange organisationer har svært ved at få sygefraværsindsatserne implementeret i hverdagen, så det bliver en naturlig del af virksomhedens årshjul.

Cabis konsulenter har erfaring med at få politikker og aktiviteter forankret i organisationen bl.a. ved at implementere brugbare redskaber og processer, der kan måles. Dermed får virksomheden viden, der tjener som pejlemærke på, hvor langt man er med implementeringen. 

Book et serviceeftersyn af jeres sygefraværspolitik

Sygefravær koster hver dag mange penge for virksomhederne. Derfor kan det betale sig at booke et serviceeftersyn hos Cabi.

Vi kan gennemgå jeres politikker og processer i forbindelse med sygefravær og sammen med jer prioritere

 • hvilke aktiviteter, der skal opdateres
 • hvilke der holder
 • hvilke indsatser, der skal fremmes.

Alt med øje for reduktion af sygefravær og forbedring af trivsel på arbejdspladsen.

Serviceeftersynet indeholder selvfølgelig tjek af, hvorvidt jeres politikker overholder gældende lovkrav.

 

Udvikling af kompetencer i egen organisation

Kompetenceudvikling og kurser fra Cabi er altid baseret på skræddersyede løsninger og viden og praktik, der virker.  Det sker på baggrund af dialog om jeres udfordringer og indeholder bl.a.:

 • analyse og kortlægning af årsager
 • kompetenceudvikling af ledere og tillidsvalgte
 • ledelsesrådgivning
 • medarbejderinddragende workshops.

Lej en sygefraværskonsulent

I små og mellemstore virksomheder kan det være en udfordring både at kende til ny lovgivning og rammer for arbejdsmiljø og samtidig udvikle sygefraværsindsatser og aktiviteter.

Ved at leje en sygefraværskonsulent hos Cabi får I

 • mulighed for sparring om det lovpligtige
 • prioriteret jeres indsatser
 • tjekket politikker igennem af en professionel.

Står I med konkrete sygefraværssager eller udfordringer med trivsel og stress, vil Cabi-konsulenten som jeres egen konsulent rådgive og sammen med jer iværksætte proces, tiltag og aktiviteter.

 

Kontakt os gerne for en dialog om, hvordan Cabi kan være med til at løse udfordringen i jeres virksomhed. Ud fra dialogen giver vi tilbud på en skræddersyet løsning.

 

Åbne kurser hos Cabi

Se kommende kurser indenfor sygefravær her