Unge

Virksomhederne en vigtig partner, når unge skal hjælpes i uddannelse. En virksomhedspraktik kan være det, der gør en forskel. Få mere viden om, hvordan du som virksomhed kan tage et socialt ansvar og hjælpe et ungt menneske videre i livet.

De senere år er der kommet ekstra fokus på, at unge skal have en uddannelse. Det gælder også unge, som ikke umiddelbart er klar til at starte uddannelse.

Her kan virksomhederne spille en vigtig rolle, for kontakten til en virksomhed kan for disse unge være en vigtig trædesten til uddannelse. Tilknytningen til en arbejdsplads giver den unge en bedre forståelse for arbejdsmarkedet, de krav, der stilles her og hvad en konkret uddannelse kan bruges til.

For virksomheden selv kan det være en god mulighed for at lære en kommende elev at kende. Foruden den værdi, der ligger i at hjælpe et ungt menneske videre i livet.

Læs mere om unge i praktik i virksomheder

Konkrete oplevelser med faget giver mening

I en virksomhed har den unge mulighed for at få konkrete oplevelser med et bestemt fag og finde ud af, hvad han eller hun er god til. Her er det muligt i praksis at opleve, hvorfor man skal lære fx matematik og derigennem finde meningen med at starte uddannelse.

En afgørende forskel gennem succesoplevelser

I en virksomhedspraktik eller i et fritidsjob kan den unge måske også være heldig at møde et af de mennesker, som kan gøre en afgørende forskel for dem. Den rette person kan være med til at give den unge nogle succesoplevelser og dermed troen på, at der også er brug for dem.

Virksomheden kan bidrage med at skabe struktur for en almindelig hverdag og give de unge et sted at høre til.

Fritidsjob er et skridt på vejen

For et ungt menneske kan et fritidsjob være et første skridt på vejen til uddannelse eller mere afklaring om fremtidige jobønsker.

Som virksomhed har du god mulighed for at gøre en forskel ved at tilbyde et fritidsjob til en ung. Vil du i gang med det samme, kan med fordel slå et job på følgende jobportaler:

Du kan også altid benytte dig af jobportalen Jobindex.

Kontakt jobcentret

Kontakt dit lokale jobcenter, som kan hjælpe på vej, hvis I vil tage en ung ind i virksomheden. Kommunen kan også hjælpe med at etablere kontakt til unge, der ønsker et fritidsjob.

I Cabis overbliksværktøj får I overblik over de støtteordninger, I kan gøre brug af, hvis jeres virksomhed ønsker at hjælpe en ung tættere på job og uddannelse.

Kontakt evt. også Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for nærmere råd og vejledning omkring unge.

Vil du vide mere om, hvordan de unge har det? SFI har svar på det spørgsmål her.