En person med handicap søger jobbet

Det er vigtigt at fokusere på evnerne, hvis en person med et handicap søger jobbet. Se ud over handicappet, der måske ikke betyder noget for jobbet.

Hvadnuhvis_personmedhandicapsogerjobNår du fokuserer på evner og kompetencer, øger du chancerne for at få en medarbejder ind i virksomheden, som er velkvalificeret og kan bidrage til virksomheden.

Følg disse råd, hvis en person med handicap søger jobbet:

 1. Hold fokus på personens kompetencer.
 2. Afklar, om handicappet betyder noget i det daglige arbejde.
 3. Afklar, hvordan handicappet kommer til udtryk, og om personen har brug for særlige vilkår i sit arbejde. Se Fleksjob og andre ordninger.
 4. Lad medarbejderen selv komme med forslag, hvis personen har brug for særlige vilkår i sit arbejde.
 5. Inddrag jobcentret, hvis der er brug for særlige støtteordninger.
 6. Lav klare aftaler fra starten. Beskriv de hensyn, der eventuelt skal tages for personer med handicap. Der kan fx være bestemte arbejdsopgaver, som medarbejderen skal undgå.
 7. Aftal, hvornår I evaluerer og justerer rammerne.
 8. Overvej, om medarbejderen skal have tilknyttet en mentor eller fast kontaktperson i starten.
 9. Afklar, om det er nødvendigt at orientere kollegaerne, og aftal med medarbejderen, hvad I skal fortælle.
 10. Vær opmærksom på, at sygdom er en privat sag i Danmark. Hvis sygdommen eller handicappet betyder noget for arbejdsfunktionen, skal medarbejderen dog gøre opmærksom på det.

 11. Se handicappet som en udfordring, som skal løses. Et handicap behøver ikke at fylde meget, når de gode løsninger er fundet.

Hvis I rekutterer bredt, har I chancen for at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer. Den medarbejder, I har brug for, kan godt samtidig lide af en kronisk sygdom, være psykisk skrøbelig eller have et medfødt handicap.

Læs mere her: