En medarbejder rammes af stress

Som leder skal du kunne håndtere sygemeldinger på grund af stress. Flere og flere sygemeldes på grund af stress og andre arbejdsrelaterede psykiske lidelser.

En-medarbejd-har-stressJo længere tid en sygemelding varer, jo større er risikoen for, at den sygemeldte aldrig vender tilbage til arbejdet.

Det betyder tab af kompetencer samt udgifter for din virksomhed til bl.a. nyansættelse og oplæring.

Dit ansvar som leder

Som leder er det dit ansvar at:

 • tage hånd med det samme om en medarbejder, der udviser tegn på stress
 • tage henvendelser fra kolleger alvorligt og handle umiddelbart på dem.

Du og dine kolleger må lægge evt. berøringsangst og skepsis bag jer. Ingen stress-sygemelder sig på skrømt - de fleste oplever det tværtimod som et stort personligt nederlag.

Tidlig aktiv indsats

Det er vigtigt, at du kommer tidligt på banen, idet de fleste sygdomsramte har et positivt ønske om og overskud til at indgå i et aktivt samarbejde inden for de første 2-4 ugers sygemelding. Herefter bliver det ofte sværere at igangsætte et aktivt samarbejde.

En tidlig aktiv indsats over for medarbejdere, der sygemeldes på grund af stress, omfatter to faser:

 • Fase 1 tidlig aktiv kontakt 
 • Fase 2 tilbagevenden til job

 

Gode råd

Følg disse råd, hvis en af dine medarbejdere sygemeldes med stress:

 1. Skab overblik
 2. Skaf hjælp 
 3. Fortæl sygemeldte, hvad der vil ske
 4. Aflast medarbejderen
 5. Hold løbende kontakt
 6. Tal igen om stresskilden
 7. Orientér kolleger
 8. Sørg for opfølgning.

Læs mere her:

Læs om, hvad du kan gøre for at forebygge stress.

 1. Skab overblik

  Skab overblik over omfanget af medarbejderens stress. Er der tale om stress, som skyldes arbejde, er det udløst af private årsager, eller handler det om en kombination? 
 2. Skaf hjælp

  Du kan og skal ikke løse alvorlige stressproblemer selv. Opfordr medarbejderen til at kontakte egen læge og undersøg, om arbejdspladsen har en aftale med en psykolog eller lignende.  
 3. Fortæl hvad der vil ske

  Orienter den sygemeldte om, at han vil blive kontaktet i sygefraværsperioden, hvis den overstiger X antal dage. Fortæl, at kontakten vil være et led i en omsorgssamtale og derfor ikke kræve forberedelse eller handling af den sygemeldte.
 4. Aflast medarbejderen

  Flyt bunkerne væk fra den stressramte medarbejder. Det er vigtigt, at du tager ansvar for, at de opgaver, som den sygemeldte skulle have klaret, ikke står og venter på, at medarbejderen vender tilbage. Det kan give medarbejderen frygt for at vende tilbage.
 5. Hold løbende kontakt

  Hav kontakt med medarbejderen på aftalte tidspunkter i sygeforløbet. Overvej også, om den sygemeldte kan fastholde kontakten til arbejdspladsen på lempelige vilkår – selvom det kan gå ud over effektiviteten nu og her.
 6. Tal igen om stresskilden*

  Tag initiativ til en dialog om, hvad stresskilden eller -kilderne er, når medarbejderen er i stand til at se det selv (det vil ofte sige i forbindelse med raskmelding). Brug indsigten til at aftale, hvordan og under hvilke vilkår medarbejderen skal vende tilbage.  
 7. Orientér kolleger

  Orientér efter aftale med den sygemeldte medarbejder evt. kollegerne om sygemeldingen og afklar, om der er generelle stressproblemer i medarbejdergruppen.
 8. Sørg for opfølgning

  Lav hyppig opfølgning, efter at medarbejderen er startet op igen. Hold en tæt dialog i den første tid og vurder mængden af opgaver, opgavetyper og stress-signaler sammen med medarbejderen.

Gode arbejdsforhold for medarbejderne er nøglen til at begrænse stress. En vigtig opgave for dig er derfor at sørge for, at alle medarbejdere har de rette rammer til at løse deres opgaver, fx gode arbejdsforhold og et godt psykisk arbejdsmiljø.

*Stress kan fx blive udløst, hvis der i en længere periode mangler balance mellem arbejdsopgaverne og de kompetencer, de vilkår og den tid, man har til rådighed til at løse dem.

Ofte spiller andre ting, fx familielivet, dog også ind, og bl.a. derfor må man erkende, at god ledelse nok kan begrænse, men næppe udrydde stress.