En medarbejder har psykiske problemer

Det er vigtigt, at du reagerer uden berøringsangst, hvis en medarbejder har psykiske problemer på grund af tab af familiemedlem, kronisk diagnose, skilsmisse eller andet. Uanset årsagen kan du hjælpe både medarbejderen og din virksomhed.

Hvad_nu_hvis_psykiske_problemerReagerer du som leder tidligt og uden berøringsangst, så snart du bliver opmærksom på, at en medarbejder har psykiske problemer, har du mulighed for at forebygge alvorlige konsekvenser. Fx kan problemerne resultere i langvarigt sygefravær og eventuel afskedigelse.

Gode råd  

 1. Du skal handle - ikke behandle
 2. Indgå klare aftaler
 3. Grib problemet fleksibelt an
 4. Hav en løbende dialog
 5. Orientér evt. kollegerne.
Se desuden: Hvad nu hvis... En medarbejder rammes af stress

Læs mere her:

  

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis en medarbejder har psykiske problemer.

 1. Du skal handle - ikke behandle

  Hvis du oplever, at en medarbejder har psykiske problemer, så giv en opfordring til at kontakte lægen. Som arbejdsgiver skal man handle – ikke behandle.
 2. Indgå klare aftaler

  Hjælp medarbejderen med at få struktur på arbejdsdagen. Ofte vil medarbejderen have behov for  meget tydelige aftaler om opgaver og forventninger.
 3. Grib problemet fleksibelt an

  Vær fleksibel, så en evt. sygemelding griber så lidt som muligt ind i medarbejderens liv. I nogle tilfælde er en sygemelding uundgåelig, fordi problemerne akut er voldsomme. Men i andre tilfælde kan den praktiserende læge vurdere, at medarbejderen godt kan fortsætte med at arbejde - evt. på nedsat tid eller med andre opgaver.
 4. Hav en løbende dialog

  Sørg for løbende at have en dialog om, hvordan det går på jobbet. Medarbejderen kan have behov for, at du er fleksibel, fordi der kan være gode og dårlige perioder. En fast kontaktperson, som man altid kan gå til, kan give medarbejderen stor tryghed
 5. Orientér evt. kollegerne

  Aftal med medarbejderen, hvordan I orienterer kollegerne. På baggrund af orienteringen vil det være lettere for kollegerne at forstå og tage de nødvendige hensyn - uden at nødvendigvis skal kende alt til sygdommen.

Hvis medarbejderen bliver sygemeldt på grund af en psykisk lidelse, viser undersøgelser, at det inden for de første 2-4 uger afgøres, om den sygemeldte udvikler et positivt eller negativt syn på ’forventningen til sygeforløbet’.

Det er derfor vigtigt, at du sætter ind med en tidlig aktiv indsats over for medarbejdere, der sygemeldes på grund af en psykisk lidelse.
Din indsats kan inddeles i to faser:

 • Fase 1 tidlig aktiv kontakt
 • Fase 2 tilbagevenden til job

I fase 1 er den sygemeldte stadig sygemeldt. Her handler det om at I etablerer og gradvist udbygger kontakten til den sygemeldte medarbejder.

I fase 2 begynder den sygemeldte gradvist at vende tilbage til de samme eller nye arbejdsopgaver.