En medarbejder med læsevanskeligheder

Skab en åben kultur om det at have læse- og skrivevanskeligheder, for at få medarbejdere der har problemer med at læse og skrive, til at tale om det og gøre noget ved det.

Hvad_nu_hvis_læseproblemerOver en million danskere har vanskeligt ved at læse og skrive. Oftest vil du som arbejdsgiver ikke vide, om du har medarbejdere med disse problemer, da de ikke taler om det og prøver at klare sig, så godt de kan. De beder altid om en mundtlig forklaring, får andre til at skrive for sig, læser ikke instruktioner og andet skriftligt materiale og prøver at huske alt i hovedet.

Ved at tale åbent om læse- og skriveproblemer kan I sammen gøre noget ved dem. Der er mange muligheder, både når det drejer sig om efteruddannelse, og når det drejer sig om, hvad I kan gøre derhjemme i hverdagen. 

Følg fx disse råd, når du vil hjælpe en medarbejder med  læse- og skrivevanskeligheder:

 1. Skab en åben kultur om læse- og skrivevanskeligheder på arbejdspladsen.
 2. Kontakt et af landets 13 VEU-centre for råd og vejledning om voksen- og efteruddannelse. 
 3. Gør jeres hverdagskommunikation tilgængelig
 4. Brug de tilgængelige hjælpemidler 
 5. Kontakt eventuelt jobcentret.

Læs mere her:

  

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du har en medarbejder med læsevanskeligheder.

 • Skab en åben kultur om læse- og skrivevanskeligheder på arbejdspladsen.

  Det skal ikke være farligt at tale om. Fortæl de gode historier om medarbejdere, der får hul på at læse og skrive eller bliver gode til at bruge teknologien i hverdagen.
 • Kontakt et af landets 13 VEU-centre for råd og vejledning om voksen- og efteruddannelse

  Medarbejderne kan gratis få testet deres læse- og skrivefærdigheder. Gennem testen får man viden om, hvilket uddannelsesniveau medarbejderne har brug for at starte på. Er det ordblindeundervisning, FVU (Forberedende Voksen Undervisning) i dansk og regning, eller kan de godt klare sig på helt almindelige arbejdsmarkedsuddannelser. Både FVU og ordblindeundervisning er gratis.  
 • Gør jeres hverdagskommunikation tilgængelig

  Brug gerne mange billeder, ikoner og video i medarbejdernes materialer, og husk at skrive enkelt eller bruge færre tekster. Det kan også være en hjælp for nydanske medarbejdere. Brug digitale tekster frem for fotokopier. De digitale tekster kan læses op ved hjælp af computere og mobiltelefoner.
 • Brug de tilgængelige hjælpemidler

  Læsevanskeligheder kan ikke kun løses via læsekurser. Der findes computerprogrammer, som kan læse mødereferater, tekster på intranettet, e-mails og lignende højt. Ved at scanne et materiale kan en computer, en PDA eller en avanceret mobiltelefon derefter læse det op. Der er også programmer, hvor man kan dikterere til computeren, som så skriver teksten. Derudover findes der stavekontroller og programmer, som giver ordforslag.  
 • Kontakt eventuelt jobcentret

  Ofte kalder man al den teknologi, som den ordblinde har brug for, en IT-rygsæk. Ordblinde medarbejdere kan gennem jobcentret få bevilget en IT-rygsæk. Det bliver mere og mere almindeligt, at de særlige læseprogrammer kan ligge på de computere, man i forvejen har i virksomheden. Det betyder, at det bliver lettere og lettere at installere programmerne.