En ældre medarbejder ønsker nedsat arbejdstid

Tilbyd en ældre medarbejder en seniorsamtale, hvor I kan drøfte muligheden for en individuel senioraftale, hvis han eller hun ønsker nedsat arbejdstid eller på anden måde tilpasning af jobbet.

Hvad_nu_hvis_nedsatarbejdstidMed en senioraftale kan du tilbyde en tilpasning af jobbet og arbejdsvilkår, som giver din seniormedarbejder lyst til at blive i virksomheden, indtil han eller hun går på pension.

En senioraftale giver dig derfor mulighed for at beholde kvalificeret arbejdskraft, der kan være svær at undvære.

Overhold almindelig arbejdsmarkedslovgivning

Senioraftaler skal overholde den almindelige arbejdsmarkedslovgivning og gældende overenskomster. Det bør fremgå, at aftalen er indgået i enighed, og at ændringer i ansættelsesforholdet sker i overensstemmelse med medarbejderens ønsker.

Husk A-kassen

Husk, at seniormedarbejderen altid skal søge rådgivning i sin a-kasse, da nedsat tid kan få konsekvenser for pensionsindbetaling og dagpenge.

På vores temaside om fastholdelse af seniorer kan du finde mere inspiration til, hvordan du arbejder med udformning af senioraftaler, seniorpolitikker og afholder seniorsamtaler.

Overvejelser

Hvilke muligheder er der i virksomheden for at tilpasse jobbet i tid og opgaver?

Overvej om der er opgaver eller funktioner, der vil give flaskehalsproblemer, hvis du tilbyder din medarbejder at gå ned i tid. Overvej også om du kan fritage din seniormedarbejder for særligt belastende opgaver, uden at det belaster de øvrige medarbejdere.

Husk at justere arbejdsopgaverne, så de passer til den nedsatte arbejdstid, ellers betyder det større travlhed og mere stress for seniormedarbejderen. Overvej også at fritage din seniormedarbejder for de mest stressende og krævende arbejdsopgaver. Ved fx at indføre jobrotation eller jobbytte sker der afveksling i arbejdsopgaverne, og I kan fx undgå nedslidningsproblemer. 

Hvilken ansættelsesform kan du tilbyde? 

Der er flere ansættelsesformer, som du kan foreslå din seniormedarbejder:

  • Ansat på nedsat tid med hel, delvis eller ingen lønkompensation.
  • Ansat på nedsat tid med fuld eller delvis pensionsopsparing
  • Ansat i delejob, hvor seniormedarbejderen deler et job med en anden, og dermed går ned på halv tid.   
  • Deltidsansat suppleret med efterløn eller pension.
  • Fleksibel ansat, hvor I fx aftaler, at virksomheden kan tilkalde efterlønneren som vikar eller til løsning af specielle opgaver.

Mulighederne afgørs af, hvilke muligheder din virksomhed har at tilbyde og hvad medarbejderen ønsker.

Hvordan udformes en senioraftale?
En senioraftale kan udformes i en ny ansættelseskontrakt, blive tilføjet i den oprindelige ansættelseskontrakt eller være et referet af medarbejderudviklingssamtalen, som gælder frem til næste samtale, og som underskrives af dig og seniormedarbejderen.