Du vil tage en ung ind i virksomhedspraktik

Ved at åbne døren til din virksomhed kan du gøre en stor forskel for de unge, som ikke kan gå den lige vej til uddannelse og arbejde.

Virksomhedspraktik giver de unge mulighed for at opbygge en tro på sig selv og finde ud af, hvad de er gode til. Samtidig får de en fornemmelse af at blive en del af en arbejdsplads.

Indsatsen med at have en ung i praktik betaler sig ofte mange gange igen. Flere unge, der begynder i praktik, ender med at komme i lære i samme virksomhed, og de bliver ofte gode og loyale medarbejdere.

Når du tager unge, som behøver en særlig håndsrækning, ind i praktik, er det en god idé at:

  • Lade én medarbejder stå for oplæring og daglig kontakt
  • Informere de kolleger, der skal arbejde sammen med den unge
  • Vise den unge, at han eller hun gør en indsats, der betyder noget
  • Lade ros fylde mere end ris
  • Lave klare og tydelige aftaler med den unge
  • Have forventninger, som passer til den unge
  • Følge op undervejs i forløbet.

Læs mere om at ansætte unge i virksomhedpraktik her.

Afklar kontakten med kommunen

I skal have afklaret med kommunen, hvordan I skal være i kontakt med hinanden i forløbet. Få svar på disse spørgsmål:

  • Hvem er vores faste kontaktperson?
  • Hvad kan kontaktpersonen konkret hjælpe med?
  • Ønsker I, at kontaktpersonen kigger forbi med jævne mellemrum?

Se, hvordan du skaber et vellykket praktikforløb med den unge

1. Lad én medarbejder stå for oplæring og daglig kontakt.

De unge har ofte stor glæde af at have en kontaktperson eller en mentor i virksomheden. Så ved de, hvem de kan spørge, og hvem der giver dem opgaver.

2. Informér kolleger

Fortæl de kolleger, der i det daglige skal arbejde sammen med den unge, hvem der kommer, og hvorfor I har sagt ja til at ansætte den unge i praktik. Fortæl hvad målet er med praktikken, og fortæl det, hvis den unge har nogle udfordringer og ikke kan leve op til alle de krav, der stilles til de øvrige medarbejdere. Det er netop det, han skal lære ved at være i virksomheden.

3. Vis den unge, at han eller hun gør en indsats, der betyder noget

I kan vise og fortælle den unge, at det, han eller hun laver, har betydning for kollegaerne og for virksomheden. De er en del af fællesskabet, og det har en betydning, at de kommer.

4. Lad ros fylde mere end ris

Sørg for at give de unge masser af ros. Det er måske meget lang tid siden, at de sidst har fået et klap på skulderen. Og ros giver selvtillid og motiverer. Naturligvis skal den unge have at vide, når noget ikke er godt nok. Rosen skal bare helst fylde mest, for det er den, de skal komme videre på.

5. Lav klare og tydelige aftaler med den unge

Nogle af de unge har manglet voksne omkring sig, som har været klare og tydelige. Derfor skal I lave klare aftaler med de unge, fx om mødestabilitet, omgangsform, hygiejne eller andet, som er en udfordring for de unge, I møder. Lav små, overskuelige delmål. Det gør det lettere at få øje på, om den unge flytter sig

6. Hav forventninger, som passer til den unge

I skal forvente noget af den unge, men find det rigtige niveau. Det er vigtigt, at den unge får succes – det har han eller hun brug for. Start med små skridt, og forvent, at I ind imellem også kan gå et par skridt baglæns.

7. Følg op undervejs i forløbet

Ved at følge op undervejs i forløbet, kan I sikre, at såvel I som den unge får det bedste udbytte af praktikken. En stor del af opfølgningen kan ske uformelt ved at give den unge ekstra opmærksomhed i det daglige, men det er også vigtigt med jævnlige opfølgningssamtaler, hvor I sætter jer ned og gør status. Dette kan være med til at få øje på de gode takter og rydde eventuelle sten af vejen.