Du skal ansætte en medarbejder med løntilskud

Ansæt en medarbejder med løntilskud og få løst en ekstra opgave, som I måske ellers ikke ville have ressourcer til nu og her i virksomheden.

En-medarbejd-loentilskudAnsættelse med løntilskud er samtidig en mulighed for, at ledige kan lære og genoptræne faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Gode råd

Før du ansætter en medarbejder med løntilskud, er det en god idé at gøre følgende:

 1. Find egnede opgaver, som I gerne vil have løst
 2. Afsæt tid til at lære den nye medarbejder op
 3. Afklar, om der er behov for særlig støtte i en periode til den nye medarbejder
 4. Afsæt tid til opfølgning undervejs i forløbet
 5. Gør det klart, om I forventer at have opgaver til at forlænge ansættelsen.

Alle får det bedste udbytte af ansættelsen, hvis opgaverne matcher medarbejderens kvalifikationer og erfaringer.

Regler og tilskud

Man kan kun ansætte med løntilskud, når der er tale om en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere, og når der er et rimeligt forhold mellem antallet af fastansatte og ansatte med løntilskud.

Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, og I modtager et fast tilskud svarende til ca. 2/3 af dagpengesatsen pr. time.

Læs mere om vilkårerne for at ansætte medarbejdere med løntilskud

Læs mere her:

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis en medarbejder skal i løntilskud.

 • Find egnede opgaver, som I gerne vil have løst

  Alle får det bedste udbytte af ansættelsen, hvis opgaverne matcher medarbejderens kvalifikationer og erfaringer.
 • Afsæt tid til at lære den nye medarbejder op

  Det tager tid for den nye medarbejder at komme ind i alle arbejdsrutiner og teknikker. Så specielt i den første periode vil der være behov for en kollega, der kan svare på spørgsmål og lære fra sig.
 • Afklar, om der er behov for særlig støtte i en periode til den nye medarbejder

  Hvis den nye medarbejder har brug for særlig støtte under ansættelsen, kan I overveje at tilknytte en mentor. Jobcentret har mulighed for at frikøbe en medarbejder i et antal timer, som kan bruges til særlig tæt opfølgning.
 • Afsæt tid til opfølgning undervejs i forløbet

  Det er en god idé at aftale opfølgningsmøder undervejs i forløbet. Dels for at sikre, at alt går som aftalt fra starten og dels for at afklare, på hvilke områder medarbejderen har behov for yderlige oplæring. 
 • Gør det klart, om I forventer at have opgaver til at forlænge ansættelsen

  Som udgangspunkt kan I ansætte en medarbejder med løntilskud i seks måneder. Målet er, at medarbejderen derefter er i stand til at udfylde jobbet på ordinære vilkår. Hvis I ønsker at forlænge tilskudsperioden, skal I kunne argumentere for et yderligere behov for oplæring.