Eksempler på socialøkonomiske virksomheder

Nedenfor ses en række korte beskrivelser af socialøkonomiske virksomheder, hvis formål bl.a. er at skabe beskæftigelse for udsatte borgere. Du får desuden et overblik over socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

Place de Bleu er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder på at fremme beskæftigelsen for marginaliserede indvandrerkvinder. Place de Bleu er både butik og systue og har som overordnet forretningsidé at forene etnisk håndarbejde og udsmykning med skandinavisk design.

Café Kaffegal er en café - og samtidig en virksomhed, hvis mission er at skabe et bedre samfund for psykisk sårbare mennesker igennem faglig og social opkvalificering. Cafeen bliver drevet af professionelle kokke, frivillige og psykisk sårbare mennesker ansat på særlige vilkår.

TV-Glad er en fondsdreven socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at sikre mennesker med funktionsnedsættelse ytringsfrihed, uddannelse og beskæftigelse. TV-Glad laver medieproduktion, kommunikationsløsninger, design/grafik, teatervirksomhed, uddannelsevirksomhed, catering og cafédrift.