Socialøkonomiske virksomheder

Antallet af socialøkonomiske virksomheder i Danmark vokser. En socialøkonomisk virksomhed bruger sit overskud til at hjælpe på et menneskeligt og samfundsmæssigt plan, fx ved at etablere arbejdspladser til udsatte. Kom godt i gang med at drive socialøkonomisk virksomhed med den viden, vi har samlet på disse sider.

Definition af socialøkonomisk virksomhed

Regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed er følgende:

”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.”

En socialøkonomisk virksomhed er en såkaldt ”not–for–profit” virksomhed, der er kendetegnet ved, at den:

  • har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål
  • har et salg af ydelser/og eller produkter
  • geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet
  • er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor
  • har et CVR-nummer.

En vigtig rolle i fremtidens velfærd

I erkendelse af, at den offentlige sektor ikke magter at løse de samfundsmæssige udfordringer alene, involveres private virksomheder, frivillige organisationer m.fl. i partnerskaber og netværkskonstruktioner i opgaveløsningen.

Socialøkonomiske virksomheder kan derfor spille en vigtig rolle i sikringen af fremtidens velfærd, blandt andet ved at bidrage til realiseringen af fleksjob på få timer, såkaldte små fleksjob, som kommunerne skal etablere jf.  reform af førtidspensions- og fleksjob. 

Rimelighedskravet

Forsøget med lempelse af rimelighedskravet, som giver private virksomheder mulighed for at dispensere fra rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskudsjob, er forlænget til udgangen af 2018. Læs bekendtgørelsen om rimelighedskravet

Det er din kommune, der skal ansøge om dispensation til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Find dit regionale arbejdsmarkedsråd