Overblik over virksomheders muligheder for støtte

Få overblik over de mange støttemuligheder, som virksomheder har, når de vil fastholde syge medarbejdere eller inkludere ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Online værktøj skaber overblik over virksomhedernes muligheder for at få støtte og hjælp gennem jobcentret. Brug det som udgangspunkt for en udbytterig dialog med dit jobcenter.

Hjælp personer fra kanten ind på arbejdsmarkedet

Hvilke muligheder har du for at få støtte fra jobcentret via forskellige ordninger, hvis du fx vil integrere en flygtning, ansætte en ung i virksomhedspraktik eller fastholde en medarbejder, der har været syg i længere tid?

Få overblik over støttemulighederne, så du bliver klædt på til den efterfølgende dialog med jobcentret.

Se hvordan du kan bruge mentor

En mentorordning er også et rigtig godt redskab for virksomheder. Vi har produceret fem små film, der viser, hvordan du kan bruge mentorordning i din virksomhed.

undefined

Mange virksomheder tager allerede et socialt ansvar ved at ansætte medarbejdere i fx fleksjob, skånejob eller job med løntilskud, og i dag har 25 % af virksomhederne en eller flere medarbejdere ansat i støttet beskæftigelse.

Den andel kan sagtens forøges - og tallene viser, at der er potentiale for, at flere virksomheder kommer med på vognen.