Bæredygtig screening af jeres sygefravær giver gevinst

Gå strategisk til værks og opnå bedre trivsel ved brug af screeningmodel. Opnå mindre sygefravær og høj produktivitet med rådgivning fra Cabis konsulenter.

Mange initiativer bliver iværksat i virksomhederne i forhold til at reducere sygefravær, skabe bedre trivsel og højne produktiviteten.

Det er ikke alle indsatser, der lykkedes til fulde på trods af et ihærdigt fokus, mange indsatser og ressourcetildeling.

Årsager til manglende succes kan være

  • man har overset den grundlæggende forankring i organisationen
  • de systemer og interessenter, der skal interagere, er ikke tilstrækkelig funderet eller koordineret.

undefined

Dialog om og screening af jeres virksomheds viden og data sikrer en bæredygtig tilgang, så vi i kortlægningen kommer hele vejen rundt i jeres organisation med øje for sidegevinster, prioriteringer og interessenter.

Læs om sygefraværsscreening på Bornholm.

 

Kontakt Birgitte Poulsen eller Dorte Kirkegaard for en dialog om, hvordan Cabi kan hjælpe jeres virksomhed strategisk ved brug af screeningmodellen.

Du kan se mere om screeningmodellen her

 undefined