Oplæg i erhvervsnetværk og brancheforeninger

Cabi tilbyder at holde oplæg for erhvervsråd og -netværk samt brancheforeninger om løsninger på virksomhedernes udfordringer med mangel på arbejdskraft. På den måde stadfæster I jeres rolle som deres tætte samarbejdspartner.

Har jeres branche udfordringer med ordrer, der ikke bliver leveret til tiden?
Har virksomhederne i jeres opland svært ved at finde kvalificerede medarbejdere?

Rekruttering af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kan være en løsning

En ny vinkel på rekruttering kræver nye vaner og redskaber.

Gennem dialog med og test hos virksomheder fra en bred skare af brancher har Cabi udviklet en tænkning og et opgaveværktøj, der kan anvendes konkret til at finde opgaver til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Ved at uløste opgaver løses af nye medarbejdere kan virksomheden fokuserer på drift og vækst.

Vores erfaring fra præsentation for virksomheder er, at  opgaveværktøjet  giver overblik, og at man som virksomhedsleder kan få  udskilt de faglige medarbejderes opgaver, som ikke-faglige medarbejdere kan løse.

Form og ramme

Oplæg om strategisk rekruttering af ledige fra kanten omfatter bl.a. præsentation af baggrund, erfaringer, involvering  af deltagere og afprøvning af opgaveværktøj.

Oplægget holdes hos jer med op til 35-40 deltagere. I kan også invitere det lokale jobcenter med.

Book Jesper Pedersen eller Ella Petersen til et morgen-, dags- eller fyraftensmøde. 

Prisramme:  Oplæg og facilitering af 2-2 1/2 timers varighed: kr. 7.200,- inkl. moms + transport

Print flyer om muligheden

 

undefined