Anbefalinger til ungeindsatsen

Alle unge skal helst have en uddannelse, men ikke alle unge kan gå den lige vej. Cabi har samlet anbefalinger til, hvordan vi bedre kan hjælpe udsatte unge i uddannelse og job.

Cabi har for Rockwool Fonden gennemført en landsdækkende kortlægning af indsatser for udsatte unge og på den baggrund udarbejdet 15 anbefalinger til ungeindsatsen, som Rockwool Fondens NExTWORK projekt bygger på.

Download og print de samlede anbefalinger.

Herunder er de mest centrale anbefalinger:

 • Der skal være en relation, for at udsatte unge kan udvikle sig og opleve progression som følge af indsatsen. Relationen skal være kontinuerlig og, for nogle unge, daglig. Og de unge skal ikke slippes, før man er sikker på, at de kan fastholdes i job eller uddannelse.

 • De unge skal være i et attraktivt miljø, der giver mening og aktiverer deres ressourcer. Det kan være i erhvervslivet, et uddannelsesmiljø eller i andre unge- og kulturmiljøer. Nogle unge skal hives væk fra deres nuværende miljø og have en håndholdt voksenkontakt.  

 • Fagpersonalet skal komme, hvor de unge er - enten for at få dem væk fra et dårligt miljø, eller for at møde de unge der, hvor de er i aktivitet, fx på en virksomhed eller på en uddannelsesinstitution.

 • Der skal være tilgængelighed 24/7, dvs. også efter kl. 16.00 eller i weekenden, hvor de unge skal kunne komme i kontakt med en voksen eller andre aktive unge.

 • Der skal være sammenhæng i indsatsen. Det kan fx være kommunens koordinerende sagsbehandler, der binder indsatsen sammen, eller man kan tænke sig, at den udsatte unges kontaktperson har direkte adgang til relevante kontakter i kommunen.

 • Civilsamfund og erhvervsliv skal inddrages aktivt i indsatsen, da de udsatte unge har brug for relationer og kontakt, som ikke er professionelle, og som kan være der, når der er brug for dem. De kan samtidig være med til at udvikle indsatsen (samskabelse).

Læs mere om projektet NExTWORK, og hvordan gøres konkret i Roskilde her

Læs Nordens Velfærdscenters anbefalinger til ungeindsatser, der bl.a. skal få unge tættere på arbejdsmarkedet.

 

Baggrund: Øget polarisering blandt unge

Ifølge Noemi Katznelson, ungdomsforsker på CeFU, sker der en polarisering blandt unge på grund af:

 • For store masker i grundskolens net betyder, at nogle unge med behov for indsats ikke opdages i tide.
 • Forventningerne blandt unge til livet og til sig selv eksploderer – det perfekte er blevet normen, og sårbarheden øges.
 • Ungdomslivet opleves stadigt mere komplekst og strækker sig over længere tid end tidligere (barndommen slutter tidligt, og voksenlivet tager for nogle først sent over).
 • Flertallet af de unge har øget opbakning fra deres forældre, mens det ikke er tilfældet for udsatte unge.
 • Kravene i uddannelserne er stadig større og kræver stadig mere specialisering.
 • Uddannelse og succes i uddannelse er den eneste vej til samfundsmæssig integration.

Alle ved – ikke mindst de udsatte unge – at de ikke umiddelbart og uden en fremstrakt hånd har det, der skal til.

Kilde: Oplæg på stormøde om bedre indsats for socialt udsatte unge, v. Rådet for Socialt Udsatte, d. 7-8. maj 2015